Mezunlarımız

Ülkemizde inşaat sektörü sürekli büyüyen ve gelişen bir is alanıdır. Mimarlara ve onların deneyimlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Mimarlık, belirli bir kuruma doğrudan bağlı olmadan, bağımsız olarak yürütülebilir. Bu açıdan mezunlarımız, kendi ofislerini açabilir ya da birden fazla mimarın bir araya geldiği ortak çalışma alanlarında görev alabilirler. Öte yandan mimarlık mezunlarının kamu ve özel sektör projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarım, kontrol ve uygulama aşamalarında etkin roller üstlenmeleri mümkündür. Kamu kesiminde çalışmayı tercih edenler, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve belediyelerde görev alabilirler.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

2012-2013 Akademik Yılı Mezuniyet Kataloğu

Mezunlarla İlişkiler Ofisi