IAED 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Günümüz Peyzaj Mimarlığına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAED 460
Güz/Bahar
2
1
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Peyzaj tasarımı ve peyzajın mimari ve içmimarideki öneminin vurgulanması.
Bitki tasarımı, peyzaj elemanları kullanılarak mekan yaratımı gibi kavramlar aracılığıyla yeyzaj tasarım sürecinin öğrenilmesi.
Peyzaj tasarımının insan üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkilerinin incelenmesi.
Türkiye endojen bitkileri hakkında temel bilgilerin verilmesi.
Türkiye ve Anadolu peyzaj tasarımı konularında temel kavramların ve tarihsel süreçlerin öğrenilmesi.
Sürdürülebilirlik ve ekolojik peyzaj tasarımı yaklaşımlarının öğrenilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüz standartlarında peyzaj tasarımı yapabilmesi.
  • Her bir bitkinin kendi özelliklerini bilerek tasarımda kullanabilmesi.
  • Ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemini anlayarak peyzaj tasarımlarında bu konulara önem verilmesi.
  • Peyzaj tasarımının insan üzerindeki psikoljik ve fiziksel etkilerini anlayarak buna göre tasarım yapılması.
  • Türkiye endojen bitkilerini öğrenip tasarımda kullanabilmesi.
  • Anadolu peyzaj mimarlığı tarihini öğrenilmesi.
  • Projelerinde derste öğrenilen kavramlar çervesinde peyzaj tasarımının yapılması ve alanın teknikleriyle fikirlerin maket, sunum, portfolyo ve pafta aracılığıyla anlatılması.
  • Detay çizimi, bütçelendirme, malzeme tahtası hazırlama, tanıtım dosyası hazırlanması.
Tanımı Bu ders peyzaj tasarımının ve ilgili kavramlarının öğretilmesini ve öğrenciler tarafından seçtikleri bir projede öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin de kullanıldığı bir peyzaj tasarımı geliştirmelerini kapsar. Her ders 3 kısımdan oluşur. Birinci kısımda başarılı bir peyzaj tasarımı için gerekli temel bilgi, kavramların ve yeteneklerin öğretilmesini amaçlayan bir sunumdan oluşur. Bu kısımda değinilecek konular sert ve yumuşak peyzaj tasarımı, temel peyzaj tasarım kavramları, yapım ve uygulama teknikleri ve bütçelendirme bilgilerini kapsar. Dersin ikinci kısmı günümüz peyzaj tasarımın da önem verilen kavramların sunumu ve tartışılmasından oluşur. Bu bölümde mimari bağlamda peyzaj kavramı, endojen bitkiler, ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramları, kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde peyzajın önemi, peyzaj tasarımının psikolojik etkileri, Anadolu Peyzajının tarihsel gelişimi ve özellikleri gibi konular tartışılacaktır. Dersin son bölümü de öğrencilerin her hafta projelerindeki tasarımlarının tartışıldığı bir çalıştay olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş A. Peyzaj tasarımına giriş B. Dönem projesine giriş Ödev 1: Seçilen örnek peyzaj mimarlarının tasarımlarının sunumu. / Öğrenciler sunumun çıktılarını A3 formatında sınıfta teslim edecekler. Bu çıktılar öğrencilerin projelerindeki gelişimi gösterecek A3 çalışma dosyasının bir parçası olacaktır.
2 A. Peyzaj tasarım prensipleri 1: Bitki materyaline giriş. B. Peyzaj tasarımı tarihi (Thomas Keogh Sunum) C. Öğrenci sunumları (H1) ve projelerinin tartşılması. Ödev 2 : Önerilen proje alanının analizi. Konumu, mimari bağlamı, alan analizi. / Öğrenciler sunumun çıktılarını A3 formatında sınıfta teslim edecekler. Bu çıktılar öğrencilerin projelerindeki gelişimi gösterecek A3 çalışma dosyasının bir parçası olacaktır.
3 A. Peyzaj tasarım prensipleri 2: Peyzaj tasarımında kullanılan sert zemin malzemeleri B. Peyzaj tasarımının psikoloji ve duyular üzerindeki etkileri. Tat, koku, ses vb. C. Öğrenci sunumları (H2) ve projelerinin tartşılması. Ödev 3 : Peyzaj tasarımınız için yumuşak ve sert zemin malzemeleri önerileriniz. / Öğrenciler sunumun çıktılarını A3 formatında sınıfta teslim edecekler. Bu çıktılar öğrencilerin projelerindeki gelişimi gösterecek A3 çalışma dosyasının bir parçası olacaktır.
4 A. Peyzaj tasarım prensipleri 3: Temel peyzaj tasarım konseptleri B. Peyzajı stilize etmek. C. Öğrenci sunumları (H3) ve projelerinin tartşılması. Ödev 4: Konsept peyzaj tasarımı. İlham kaynaklarınız, temel yollar, malzemeler, mobilyalar vb. Öğrenciler bir sonraki derse sunumlarının A3 çıktısını getirmeleri gerekiyor. Bu çıktı projenizin gelişimini gösteren dosyanızın bir parçası olacak.
5 A. Peyzaj tasarım prensipleri 4: Peyzaj tasarımı elemanlarıyla görsel kompozisyonlar oluşturmak. B. Ekoloji ve Sürdürülebilirlik C. Öğrenci sunumları (H4) ve projelerinin tartşılması. Slide Exam 1 Preparation.
6 Ara sınav 1 Teknik Gezisi: Örnek Peyzaj Tasarımı Analizi – Ziyaret edilen botanik bahçesinin fotoğraflarının sunulması.
7 A. Peyzaj tasarım prensipleri 5: Topoğrafya tasarımının temel prensipleri ve peyzaj tasarımındaki yeri. B. Teknik gezinin tartışılması ve sunumu Ödev 5: Projenizin 3 Boyutlu Görselleştirilmesi (Kesit, perspektif, modelleme vb.) Öğrenciler bir sonraki derse sunumlarının A3 çıktısını getirmeleri gerekiyor. Bu çıktı projenizin gelişimini gösteren dosyanızın bir parçası olacak.
8 A. Peyzaj tasarım prensipleri 6: Peyzaj tasarımının doğal, klimatik ve insan faktörü üzerine etkileri. B. Endemik bahçeler sunumu. Türkiye’nin temel faunası ve bitki grupları. C. Öğrenci sunumları (H5) ve projelerinin tartşılması. Tüm önceki çizimlerinizi ve çizim malzemelerinizi gelecek ders için getiriniz.
9 A. STÜDYO ÇALIŞMA GÜNÜ (Davetli: Hande Atmaca) Ödev 6: Tüm fikirlerin bir araya geldiği peyzaj tasarımlarınız. Öğrenciler bir sonraki derse sunumlarının A3 çıktısını getirmeleri gerekiyor. Bu çıktı projenizin gelişimini gösteren dosyanızın bir parçası olacak.
10 A. Landscape design principles 7: Iç mekan bahçeleri çeşitleri. B. Kentsel renovasyon ve peyzaj projeleri C. Öğrenci sunumları (H6) ve projelerinin tartşılması. Slide Exam 2 Hazırlığı
11 A. Peyzaj tasarım prensipleri 8 : Peyzaj Tasarımında Kullanılan Mobilyalar B. Ara Sınav 2 Projenin taslak teslimi (1. Teslim) için hazırlık
12 A. TASLAK DÖNEM PROJESİ TESLİMİ (25%) (1. Teslim) Final projesinin hazırlanması
13 Stüdyoda son çalışma: Proje tasarımları ve sunumları üzerine son kritikler Final projesinin hazırlanması
14 FİNAL PROJENİN TESLİMİ (2. Teslim)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı http://www.peyzajmimoda.org.tr/ http://karacaarboretum.com/ http://www.orman.istanbul.edu.tr/ http://www.ngbb.org.tr/tr/ http://www.bgci.org/ http://www.kew.org/ http://www.rbge.org.uk/ http://www.bgbm.org/ http://www.trompenburg.nl/ http://www.arnold.harvard.edu/
Diğer Kaynaklar Harris, C. W., Dines, N. T. Time Saver for Landscape Architecture. McgrawHill, 2008. Cooper, P. Interiorscapes: Gardens Within Buildings. London, 2006. Berrizbeitia, A., Pollak, L. Inside Outside: Between Architecture and Landscape. Minneapolis, USA: 2003. Falkenberg, H. Interior Gardens: Designing and Constructing Green Spaces in Private and Public Buildings. Germany: 2011. Jiseong, J. Indoor Landscape. Seoul, Korea: 2006. Mamıkoğlu, N. G. Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları. İstanbul: NTV Yayınları, 2007. Bookes, J. Small Garden: Brilliand Ideas for Small Spaces. Dorling Kindersley. 2005. ToposThe International Review of Landscape Architecture and Urban Design Journal of Landscape Architecture European Landscape Architecture Arredamento Mimarlık Tasarım: Mimarlık İçmimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Dergisi/Review of Architecture, Design, Landscape Yapı: Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
4
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
5
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest