FFD 571 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazınsal Mekanlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 571
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kurgusal alandaki mekânsal verilere başvurarak mekânın epistemolojisine katkıda bulunmak üzere alternatif araştırma yöntemler önermektir. Ders, ayrıca, sosyal ve kültürel verileri kurgusal alandaki mekânsal oluşumlarla ilişkilendirerek yazınsal mekânlar içinde yer alan sosyo-mekânsal bilginin zenginliğini vurgulayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Öğrenci, yazınsal metinler aracılığıyla tasarım araştırma araçları hakkında eleştirel bir anlayış ve farkındalık geliştirebilecektir.
  • • Öğrenci, yazınsal metinler aracılığıyla yapılı çevreyi yorumlayabilecektir.
  • • Öğrenci, yaratıcı tasarım araştırma yöntemleri olarak farklı araçları analiz edebilecektir.
  • • Öğrenci, mekânsal deneyimin anlatısal yönlerini tanıyabilecektir.
  • • Öğrenci, tasarım araştırması konusunda disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirebilecektir.
Tanımı Ders kapsamında, edebiyatın araçlarını kullanarak mekânı eleştirel okuma ve yeniden yorumlama aracılığıyla iki farklı disiplinin arakesitinde yeni bilgiler aranacaktır. Edebiyat, mekanı anlamanın diğer yollarını keşfetmek için bir esinlenme kaynağı olarak kullanılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Mekansal çalışmalarda söylem ve söylem analizi Basa, İ., “Linguistic Discourse in Architecture”, Unpublished PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara (2000). Tanyeli, U., “Söylem ve Kuram: Mimari Bilgi Alanının Sınırlarını Çizmek”, Mimarlık, 289: 38-41 (1999). Werth, P., “Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse”, Longman, Singapore (1999).
3 Mekansal deneyim ve belleği açığa çıkarmak için yazınsal metinlerin potansiyeli Livesey, G., “Fictional Cities”, Chora, ed. A. Perez-Gomez, S. Parcell, McGill-Queen’s University Press, Montreal ve Kingston, 109-122 (1994). Shonfield, K., “The Use of Fiction To Reinterpret Architectural and Urban Space”, Intersections, ed. I. Borden, J. Rendell, Routledge, London (2000). Tümer, G., “Mimarlıkta Edebiyattan Neden ve Nasıl Yararlanmalı? (Aragon’un Paris Köylüsü Üzerine Bir Örnekleme)”, Unpublished PhD Thesis, Ege University, İzmir (1981).
4 Antanın araçlarını anlamak Emmot, C., “Narrative Comprehension”, Oxford University Press, Oxford (1999).
5 20. yüzyıl modernitesi üzerine mekansal söylem Berman, M., “All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity, Verso, 1983. Henri Lefebvre, Everyday Life in the Modern World, Transaction Publishers, 1984.
6 Mekansal deneyimin anlatısal biçime dönüşmesinin analizi
7 Kentsel mekanın yazınsal temsili I: İstanbul Ayşegül Uğurlu, Orhan Pamuk Romanında Atmosfer, Unpublished Master Thesis, İstanbul Technical University, İstanbul, 2003.
8 Kentsel mekanın yazınsal temsili II: (Woolf ve Dickens’ın) Londra(‘sı)
9 Kentsel mekanın yazınsal temsili III: (Kafka’nın) Prag(‘ı) ve (Zola’nın) Paris(‘i) Harvey, D. Paris; City of Modernity, London: Routledge, (2006). Bely, A. Petersburg, London: Penguin (1983).
10 Mid-term
11 Ütopyen edebiyatta mekanın yazınsal temsili Halaç, H., “Hayal/Et Ülke/Li/Ler ve Mimarlık”, Unpublished Master Thesis, Gazi University, Ankara (2001). Rona, F., “Utopia and Predictions: An Aspect of Architectural Conceptualization”, Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara (1973).
12 Distopyen edebiyatta mekanın yazınsal temsili Ellul, J., “Search for an Image”, Images of the Future: The Twenty-first Century and Beyond, ed. R. Bundy, Prometheus Books, New York (1976). James, E., “Science Fiction in the Twentieth Century”, Oxford University Press, New York (1994). Saatçioğlu, E., “Alternate Realities in Ursula K. Le Guin’s City of Illusions, Rocannon’s World, Planet of Exile, and The Left Hand of the Darkness”, Dokuz Eylül University, İzmir, (2002). Toran, Ö., “Looking Backward 2000-1887, Men Like Gods ve Brave New World: Ütopya, Karşı Ütopya ve Marksist Eleştiri”, Unpublished Master Thesis, Ankara University, Ankara, (1998).
13 İç mekanın yazınsal temsili I Karaosmanoğlu, Y.K., Kiralık Konak, İletişim Yayınları, İstanbul, (2008). Aynsley, J., and Grant, C, eds., Imagined Interiors: Representing the Domestic Interior since the Renaissance, London: V&A Publications, 2006.
14 İç mekanın yazınsal temsili II Woolf, Virginia, Jacob’s Room, Penguin Books, London (1968).
15 Final Review
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda listelenen kitaplar, dersin web sayfasındaki power point sunumlar ve eğitseller
Diğer Kaynaklar Benjamin, W., “Paris the Capitol of the Nineteenth Century”, in Tiedeman R., ed. The Arcades Project, Harvard: Harvard Press (2002). Butor, M., "The Space of the Novel," ln Inventory: Essays by Michel Butor, New York (1968). Cook, G., “Discourse and Literature: The Interplay of Form and Mind”, Oxford University Press, Oxford (1994). Crysler, G., Writing Spaces, Discourses of Architecture, Urbanism, and the Built Environment, 1960‐2000, Routledge (2003). Fairclough, N., “Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language”, Longman, London, 2, 10 (1999). Frisby, D., Cityscapes of Modernity, Cambridge: Polity Press, (2007). Guédon, J.R., “Disiplinaşırı Bilgi Olarak Mimarlık”, Any Seçmeler, der. H. Pamir, Mimarlar Derneği Yayınları, Ankara, 3: 100-107 (1998). Harmanşah, Ö., Mekansal Hikayeler, Mimarlık, 274, 1998, p. 23. Howarth, D., “Discourse”, Open University Press, Buckingham, Philedelphia, 134 (2000). Johnstone, B., “Discourse Analysis and Narrative”, The Handbook of Discourse Analysis, ed. D. Schiffrin, D. Tannen, H.E. Hamilton, Blackwell Publishers, Massachussets, 635-49 (2001). Mills, S., “Discourse”, Routledge, London ve New York, 52 (1997). Nora, P., Hafıza Mekanları, trans. M. E. Özcan, Dost Yayınları (2006). Paschalidis, G., “Modernity as a Project and Self-Criticism: The Historical Dialogue between Science Fiction and Utopia”, Science Fiction-Critical Frontiers, ed. K. Sayer, J. Moore, St. Martin’s Press, New York, 35-47 (2000). Süveydan, Ş., “Mimarlık Teorisi Üzerine Tezler”, Mimarlık, 289: 24-37 (1999). Thomas A. Markus and Deborah Cameron , The Words Between theSpaces, Buildins and Language , Routledge, (2002).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
82
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest