FFD 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çizim ve Reprezantasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 111
Güz
0
4
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders temel çizim tekniklerini tanıtır ve öğrencilerin gözlemleme ve temel çizim becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Serbest el teknik çizim metodu kullanılarak algısal ve kavramsal çizimler üzerinde durulur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Gerçek ya da sanal durumları resmetmek üzere çizim tekniklerini öğrenmek.
 • Obje ve mekânların iki ve üç boyutlu düzlemlerde nasıl göründüğünü doğru bir şekilde iletmek.
 • Tasarım fikirlerini çizim yoluyla ifade etme yeteneğini geliştirmek.
 • Temel bir çizim dili ve bireysel çalışma üzerine konuşabilme yeteneğini geliştirmek.
 • Etkili stüdyo alışkanlıklarını (dakiklik, zaman yönetimi, düzenli teslim, sınıfa donanımlı gelme, uygun stüdyo davranışı, stüdyoyu temiz tutma, grup halinde çalışma) geliştirmek.
Tanımı Üç boyutlu uzay ve nesne algısını yansıtan çizim ve renklendirme teknikleriyle hem düşsel hem de gerçek, serbest el reprezentasyon teknikleri konusunda bilgi verilir. Karışık sunum ve renklendirme teknikleri ile kavramsal ve sunuma yönelik çizim uygulamaları da gerçekleştirilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Mimik ve Kontur Çizimi Sunum ve sınıf alıştırması
2 Doluluk-Boşluk Kontur Çizimi, Yüzey Çizimi, Gölgeleme ve Doku Sunum ve sınıf alıştırması
3 Malzeme, Gölgeleme ve Doku Sunum ve sınıf alıştırması
4 ARA SINAV 1
5 Ortografik Çizim 1 Sunum ve sınıf alıştırması
6 Section çizimlerinden türetilen Plan Oblik Çizim Sunum ve sınıf alıştırması
7 Ortografik Çizim 2 Sunum ve sınıf alıştırması
8 Paraline Çizim; İzometrik Çizim (30/30) 1 Sunum ve sınıf alıştırması
9 Paraline Çizim; İzometrik Çizim (30/30) 2 Sunum ve sınıf alıştırması
10 Paraline Çizim; İzometrik Çizim (30/30) 3 Sunum ve sınıf alıştırması
11 ARA SINAV 2 Sunum ve sınıf alıştırması
12 Lineer Perspektif 1 Sunum ve sınıf alıştırması
13 Lineer Perspektif 2 Sunum ve sınıf alıştırması
14 ARA SINAV 3
15 FİNAL SINAVI
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Zorunlu okuma materyali:Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003
Diğer Kaynaklar
 • Ching, F. D. K. Design Drawing. John Wiley & Sons: NY, 1998. 
 • Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.
 • Powell, D. Presentation Techniques: A Guide to Drawing and Presenting Ideas, MacDonald Illustrated, London, 2002.
 • Laseau, P. Graphic Thinking for Architects and Designers. John Wiley & Sons, NY, 2001.
 • Laseau, P. Freehand Sketching: An Introduction, NY, Norton, 2004.
 • Lin. M. W. Drawing and Designing with Confidence: A Step-By-Step Guide. John Wiley & Sons: NY, 1993.
 • Betti, C. & Sale, T. Drawing- A Contemporary Approach. Thomson Learning, 1997.
 • Box, Richard. Basic Drawing Techniques, Tunbridge Wells: Search Press, 2000.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
11
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
11
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
172

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest