FFD 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 104
Bahar
2
2
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Farklı ortamlarda sunum tekniklerini tanıtmak; hem elle hem de bilgisayar desteğiyle çizerek fikirleri ifade etme becerisini geliştirmek ve her iki ortamın birlikteliğini vurgulamak; birinci dönem edinilen çizim dağarcığını geliştirmek; etkili stüdyo çalışma alışkanlıkları geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, sayısal geometrileri farklı çizim ortamlarında kullanabilecektir.
  • Öğrenci, üç boyutlu çizim becerilerini geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, iki boyutlu çizim geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, mesleğin temel çizim konvansiyonlarını geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, farklı ortamlarda sunum tekniklerini kullanabilecektir.
Tanımı Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konuların tanıtımı Birinci ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
2 Sayısal Geometrilere Giriş Birinci ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
3 3 boyutlu modelleme ve eskiz İkinci ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
4 3 boyutlu modelleme ve eskiz İkinci ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
5 3 boyutlu modelleme ve eskiz İkinci ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
6 Birinci Küçük Sınav -
7 Teknik çizim Üçüncü ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
8 Teknik çizim Üçüncü ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
9 Teknik çizim Dördüncü ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
10 Teknik çizim Dördüncü ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
11 Teknik çizim Dördüncü ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
12 Ikinci Küçük Sınav -
13 Sunum Teknikleri Beşinci ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
14 Sunum Teknikleri Beşinci ödev için ve ders notları ve CAD öğreticileri
15 FİNAL PROJESİ Portfolyo Teslimi
16 Değerlendirme Dönem değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı İlgili bilgisayar programları öğreticileri ve kitapları, ders hocaları tarafından hazırlanan ders notları, sunumlar ve eğitseller.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
5
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest