ARCH 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 498
Bahar
1
8
5
10

Ön Koşul(lar)
  FFD 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 401 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve FFD 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Mimarlık öğrencilerinin tasarım eğitimini mesleki standartlar seviyesinde tamamlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, eğitimi süresince edindiği bilgiyi, becerilerini ve deneyimini sağlamlaştırabilecektir.
  • Öğrenci, projesini tasarım felsefesinin/teorisinin çağdaş mimarlık söylemi içerisinde geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, proje alanının ve çevresinin tarihsel, politik, sosyo-ekonomik ve hukuksal durumunu da içeren kompleks bağlamsal verilerle bir mimari proje tasarlayabilecektir.
  • Öğrenci, projeyi ifade eden metinin karmaşık dahili gereksinimlerinin analizinden üretilmiş bir tasarım gösterebilecektir.(strüktür, malzeme, form, program vb.)
  • Öğrenci, sürekli, eleştirel ve tekrarlanabilen bir geliştirme sürecine dayalı bir tasarım süreci yürütebilecektir.
  • Öğrenci, mimari tasarımında güncel teori kapsamında çağdaş tasarım araçları ve metodoloji bilgisini uygulamasından edindiği becerileri sergileyebilecektir.
  • Öğrenci, meslek alanında yeni mezun mimar seviyesinde yeterlilik gereksinimlerini yerine getirebilecektir.
  • Öğrenci, eleştirel bağımsız bir tasarım düşüncesi sergileyebilecektir.
Tanımı Bu ders kapsamında, mimarlık öğrencileri önceki yıllarda edinilen bütün mimarlık araçlarını güncel mimarlık söylemi içinde yer alan kendi içinde tutarlı bir bitirme projesinde biraraya getirirler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş / Araştırma & Analiz
2 Araştırma & Analiz
3 Araştırma & Analiz
4 Konsept Tasarım
5 Konsept Tasarım
6 Konsept Tasarım
7 Proje Sunum ve Değerlendirme
8 Dönem Tasarım Projesi
9 Dönem Tasarım Projesi
10 Dönem Tasarım Projesi
11 Dönem Tasarım Projesi
12 Dönem Tasarım Projesi
13 Ön-Final jüri değerlendirmesi
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Sunumlar ve ders anlatımı seçilen proje arazisine gore planlanmaktadır.
Diğer Kaynaklar Davet edilen uzmanlar ve içerikle ilgili taraflar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
10
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
10
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest