ARCH 495 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Pratiğinde Etik ve Sosyal Sorumluluk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 495
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders Etik kuramların genel konuları tanıtmak ve Mimarlar için mesleki etik konuları için öğrencileri eğitmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etiğin felsefi açıdanana kuramlarını özetleyebilecek
  • Ana etik kuramların farklarını açıklayabilecek
  • Çağdaş etik sorularını tartışabilecek,
  • Ulusal ve Uluslararası Mimarlık Mesleki Odaları tarafından belirtilen etik yönergelerine göre, bir mimarın etik yükümlülüklerini yorumlayabilecek,
  • Müşterinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki etik stratejileri şekillendirebilecek,
  • Kamunun ihtiyaçlarına yönelik mesleki etik stratejileri şekillendirebilecek,
  • Mesleğin ihtiyaçlarına yönelik mesleki etik stratejileri şekillendirebilecek
  • Doğa ve çevrenin ihtiyaçlarına yönelik mesleki etik stratejileri şekillendirebilecektir.
Tanımı Etik Kuramlar, Mesleki Etik, Etik İ lkeleri, Sosyal Sorumluluk

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı
2 Etik Kuramlar Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
3 Etik ve Ekoloji Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
4 Mimarlık Pratiğinde Etik 1 Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
5 Mimarlık Pratiğinde Etik 2 Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
6 Mimarlık Pratiğinde Etik 3 Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
7 Ara Sınav Öğrenci sunumları
8 Müşteriye Yükümlülük Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
9 Kamuya Yükümlülük Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
10 Mesleğe Yükümlülük Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
11 Mimari Sanata Yükümlülük Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
12 Çevreye Yükümlülük Sunum, Video, Tartışma ve Okuma
13 Etik mesleki uygulama Öğrenci sunumları
14 Etik mesleki uygulama Öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Referans kaynaklar Blackboard üzerinden haftalık olarak paylaşılacaktır.

Diğer Kaynaklar Spector, Tom. The ethical architect the dilemma of contemporary practice. New York: Princeton Architectural Press, 2001. Print. •Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University, n.d. Web. 18 June 2017.• AIANational. "Code of Ethics and Professional Conduct." AIA Codeof Ethics (2007): 308-12. AIA Codeof Ethics. American Institute ofArchitects, 28 Feb. 2017. Web. 18 June 2017.. •Cobb, Henry, "Ethics and Architecture" in GSD News (Cambridge: Harvard University, Fall 1995). • Ethics: From Building to Architecture. Perf. Henry Cobb. AIA National, n.d. Web. . • Design like You Give a Damn: Architectural Responses toHumanitarian Crises. London: Thames and Hudson, 2006. Print. • Taylor and Levine (2012) Prospects for an Ethics ofArchitecture, Taylor and Francis

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
6
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest