ARCH 472 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlıkta İleri Araştırma ve Akademik Yazı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 472
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mimarlık alanında yazma ve araştırma stratejilerini geliştirmek, kaynakların eleştirel değerlendirmesini yapabilmek ve yapılan araştırmayı akademik birmakaleye dönüştürebilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Lisans düzeyinde akademik bir makaleyi tamamlamak için gerekli araştırma disiplinini kazanabilecektir.
 • Mimarlığın uygulamaya dönük ve kuramsal boyutlarının ilişkisini kavrayabilecektir.
 • Lisans düzeyinde akademik bir makaleyi konu belirleme ve çerçeveleme yetisini kazanabilecektir.
 • Seçilen bir konuyu araştırma bağlamında strüktüre etme yetisini kazanabilecektir
 • Araştırma konusunun gerektirdiği araştırma metotlarınıuygulama yetisini kazanabilecektir.
 • Bireysel eleştiriler ışığında bağımsız araştırma tasarım yetisini kazanabilecektir.
Tanımı Bu ders öğrencilerin mimari araştırma prensipleri ile aşina olmalarınıvemimari akademik yazım ve araştırma metodolojisi üzerine bilgi birikimlerini arttırmayı amaçlar. Ders yapısıseçili bir konu üzerine bir akademik makale yazım süreci üzerine kuruludur. Bu süreç araştırma probleminin tanımındanakademik yazının tamamlanmasına kadar hem öğrenci hemdedanışmanıtarafından yürütülür. Final ürünün kendisi kadar araştırma stratejilerinin oluşturulması, kaynak ve bulgulara dair eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi, doğru araştırma tekniklerinin seçilmesi ve etik kurallara uyulmasıda önemlidir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Tanıtım
2 Mimari Araştırma Nedir? Ödev 1: Makale 1 ve 2 için yazılıdeğerlendirme (Öğrenciler tarafındanseçilen mimari araştırma ile ilgili makaleler)
3 Akademik Yazım ve Atıf Çalıştayı Okuma 3: Groat, Linda, Architectural research methods (New York: John Wiley, 2002)
4 Kaynakça ve Literatür taraması Ödev 2: Kaynakçanın hazırlanmas
5 Bir Araştırma Deneyimi Okuma 4: Murray, Rowena, Howtowrite a thesis (Columbus: Open University Press, 2002).
6 Araştırma Metotları Ödev 3: Açıklamalı Kaynakçanın Hazırlanmas
7 Bilgi Toplama Metotları Okuma 5: Denzin, N andY. Lincoln, Handbookof Qualitative Research (London: Sage, 2000)
8 Bilgi Analiz Metotları Ödev 4: Çalışma Dosyasının doldurulması
9 Bir Yazıya Başlamak: Yapıveİçerik | Bir Araştırma Deneyimi Ödev 5: 1. Taslak Hazırlığı
10 Ön Araştırmanın sunulması Ödev 6: Araştırma Sunumu
11 Bir Araştırma Deneyimi Okuma 6: Öğrenci tarafındanseçilecek
12 Yazım/Atıf stilini planlamak Okuma 7: Öğrenci tarafındanseçilecek
13 Bir Araştırma Deneyimi Ödev 7: İkinci Taslak
14 Taslaklar üzerine tartışma & Genel değerlendirme
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Teslim Makalenin Teslimi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Önerilen okumalar: 

 • Groat, Linda, Architectural research methods (New York: John Wiley, 2002).
 • Denzin, N and Y. Lincoln, Handbook of Qualitative Research (London: Sage, 2000).
 • Murray, Rowena, How to write a thesis (Columbus: Open University Press, 2002).
 • Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M.Howto write a thesis (Columbus: Open University Press, 2002).
 • Borden, I and Ray, K.R. (2006) The Dissertation: An Architecture Student's Handbook

Online Kaynaklar:

 • ss.ieu.edu.tr/downloads/thesis.pdf (IEU thesis guidelines) .
 • www.fiu.edu/~readg/Courses/HowtoWriteaResearchPaper.htm (specific toarchitecture papers) . https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ .
 • www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/what.shtml .
 • writing-program.uchicago.edu/resources/collegewriting .
 • www.plagiarism.org

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest