ARCH 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimaride Restorasyon ve Konservasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders mimari restorasyon ve konservasyon kavramlarini tanıtarak korumacı yaklaşımı incelenen örneklerle birlikte öğrencilere aşılamayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari restorasyon kavram ve ilkelerini kuramsal ve mimari proje bazındaki çalışmalara entegre edebilecek,
  • Tescilli bir yapının proje ve analiz aşamalarını tartışabileceklerdir.
  • Tescilli yapı projelerinin onaylanma süreç ve prosedürlerini irdeleyebileceklerdir.
  • Tescilli eserlerin restorasyon projelerini diğer mimari uygulamalardan ayırt edebileceklerdir.
  • Restorasyon uygulama sürecini analiz edebileceklerdir.
Tanımı Bu ders mimarlığın alanlarından biri olan restorasyon kavramını tanımlayarak korumacılık bilinci ve ilkelerini tanımlamayı hedefler. Mimari restorasyonla ilgili bu derste rölöve alımı, çizim teknikleri, restitüsyon projesini oluşturmak için yapıyı okumak ve dönemlemek adına araştırma yöntemleri, restorasyon projesi önerilirken tasarımda dikkat edilmesi gereken noktalar (korunacak kısımların belirlenmesi, yeni fonksiyondaki ekler), bu projelere dayanan analizlerin açıklaması (malzeme, dönemleme, bozulma-müdahale, güvenilirlik analizleri), proje sonrasında uygulanacak prosedür ve uygulama da dahil olmak üzere bu aşamaların örnekler üzerinde incelenmesi dersin konuları arasındadır.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Restorasyona giriş ve konularinin tanıtımı; Korumacılık- mimari mirasın korunmasındaki tüzük ve ilkeler
2 Genel Tanımlar; Kentsel ölçekten yapı ölçeğine koruma planları ve proje kavramlarının tanıtılması Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter) / 1964
3 Rölöve alımı- Arazi çalışmaları; Yapının genel analizi; yapım tekniği, malzeme ve yapısal anlamda değerlendirilmesi. Mimari ölçüm, detaylandırma Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu ICOMOS Turkey Architectural Heritage Conservation Charter / 2013
4 Kemeraltı gezisi Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu Bernard M. Feilden, Conservation of historic buildings (Oxford ; Burlington, MA : Architectural Press, 2003) Structural actions of historic buildings -s:25-36
5 Geleneksel yapılarda kullanılan malzeme ve tekniklerin araştırılması Ödev/ Sunum
6 Restitüsyon projesi; yapının geçirdiği evrelerin yazılı ve görsel araştırma sonucunda belirlenmesi Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu Aylin Orbasli, Architectural Conservation: Principles and Practice (Malden, MA : Blackwell Science, 2008) Causes of decay - s: 112-120
7 Restorasyon projesi; Yapıya yeni fonksiyon verilerek mimari tasarım yaklaşımlarının irdelenmesi Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu Aylin Orbasli, Architectural Conservation: Principles and Practice (Malden, MA : Blackwell Science, 2008) Managing environmental conditions in historic buildings - s: 120-129
8 Analizler- Rölöve bazlı; malzeme, bozulma ve dönemleme analizleri Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu John& Nicola Ashurst,Practical Building Conservation English Heritage Technical Handbook Volume 2 Brick Terracotta and Earth (England, Gower Publishing Ltd 1988) Mortar analysis - s: 22-28
9 Analizler- Restitüsyon ve Restorasyon Bazlı; güvenilirlik ve müdahale analizleri Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu John& Nicola Ashurst,Practical Building Conservation English Heritage Technical Handbook Volume 3 Mortars, Plasters and Renders (England, Gower Publishing Ltd 1988) Case study: remedial work: to secure graffiti on plaster -s: 80-85
10 Ülkemizde restore edilmiş anıtsal mimari örneklerinden bir tanesinin seçilerek incelenmesi Ödev/ Sunum
11 Proje ve analizlerin tamamlanması sonrası süreçler; diğer mühendislik gruplarının projeleri ve prosedürler Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu John& Nicola Ashurst,Practical Building Conservation English Heritage Technical Handbook Volume 4 Metals (England, Gower Publishing Ltd 1988) An introduction to metals and their corrosion -s: 1-11
12 Çeşitli ülkelerden restorasyon tasarım eğilimlerinin örnek bir uygulama üzerinde incelenmesi. - projelendirme Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu John H. Stubbs & Emily G. Makaš, Architectural Conservation in Europe and the Americas (New Jersey, John Wiley&Sons, 2011) Chapter 22; Turkey – s:358-371
13 Çeşitli ülkelerden restorasyon tasarım eğilimlerinin örnek bir uygulama üzerinde incelenmesi- restorasyon uygulama safhaları Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu Cristina Gonzalez-Longo, Beyond Built Heritage Documentation: digital applications needs for research and conservation (Presentation given at the DEDICATE final seminar ,University of Glasgow, 21st October 2013), s:20-25
14 Bir yapının öncesi-metruk/bozulmuş hali ve çizim aşamaları, restorasyon yaklaşımının incelenmesi Ödev/ Sunum
15 Dönem Tekrarı
16 Dönem Tekrarı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar
  • ICOMOS, Venice Charter
  • Ernest Burden, Illustrated Dictionary of Architectural Preservation (New York : McGraw-Hill, c2004.)
  • Bernard M. Feilden, Conservation of historic buildings (Oxford ; Burlington, MA : Architectural Press, 2003)
  • Sherban Cantacuzino, Re-architecture: old buildings/new uses (Abbeville Press, 1989)
  • Aylin Orbasli, Architectural Conservation: Principles and Practice (Malden, MA : Blackwell Science, 2008)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
15
Proje
3
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
10
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
2
Proje
3
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest