ARCH 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kentsel Koruma Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 460
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kentsel Koruma kavramıyla eski ve yeni kent dokusunun bir arada varolmasının koşullarına ilişkin güncel politikaların ve pratiklerin değerlendirilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüz koruma politikalarını etkileyen etkenleri tanımlayabileceklerdir
  • Nesne boyutundan, şehir ölçeğine kadar koruma politikalarının kökenlerini tanımlayıp tartışabileceklerdir
  • Türkiye’de ve dünyada koruma politikalarını ve otoritelerini tanımlayıp kritik edebileceklerdir
  • Koruma politikalarını proje ve alanlara uygulayabileceklerdir
  • Farklı ölçeklerde bilgisayar uygulamalarını yapabileceklerdir
Tanımı Koruma kavramı ve kentsel dokunun özelliklerini yitirmeden yaşatılması

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Kentsel koruma nedir Ödev 1
3 Kültürel Mirasın korunması Ödev 1’in gözden geçirilmesi
4 Kentsel doku Ödev 1’in Teslimi
5 Yapıların yenilenmesi Ödev 2
6 Tarihi yapılara yeni işlev kazandırılması Ödev 2’nin Teslimi
7 Kentsel dönüşüm Proje Teslimi 1
8 Ara Sınav-1 Ödev 3
9 Koruma olgusunun ekonomik değeri Ödev 3’ün teslimi/
10 Koruma olgusunun sosyal değeri Ödev 4
11 Koruma olgusunun kültürel yapı ile ilişkisi Ödev 4’ün teslimi
12 Koruma planlaması ilkeleri Ödev 5
13 Koruma planlaması kriterleri Ödev 5’ün teslimi
14 Öğrenci Sunumları Proje Teslimi 2
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Stipe, Robert E. 2003. A Richer Heritage. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Blake, J. 2008. On Defining the Cultural Heritage. International and Comparative Law Quarterly. Cambridge University Press. Koolhaas, R. Preservation is Overtaking Us. Future Anterior. Volume 1, Number 2, Fall 2004. Tankut, G. 2003. Dogal ve Tarihi Çevrenin Korunması: Sorunlar ve Olası Çözümler. Bilim ve Ütopya. The Venice Charter: International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1983

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
23
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest