GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

Duyurular


 

 

ARCH 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlıkta Uygulamalı Atölye Çalışması I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 451
Güz
2
0
2
1

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere mimarlık pratiğine girmek için gerekli bilgi ve deneyimi sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimarlık praktiğinin yasal strüktürünü tanımlayabilecektir.
  • Öğrenci, mimari projeleri kontrol edilen çeşitli hükümet dairelerini tanımlayabilecektir.
  • Öğrenci, mimarın sözleşme yoluyla girdiği ilişkileri detaylı bir şekilde açıklayabilecektir.
  • Öğrenci farklı disiplinlerden gelen profesyonellerle işbirliği yapabilecektir.
  • Öğrenci profesyonel uygulamada sosyal sorumluluk alabilecektir.
Tanımı Sözleşmeler, proje yönetim, proje belgelemesi, ve proje onaylaması dahil, mimarlık mesleğinin ışletmesi ve zorunluklarını açıklayan başlıklar sunulacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Normal çalışma kapsamı + Özel hizmetler Okuma: Mimari sözleşmeler
3 işbirlik | danişmanlar ile ortak çalışmalar
4 Dokuman tipleri ve Tipik Proje belgelemesi Okuma: Profesyonel ücretler
5 Proje keşfi | Maliyet
6 Proje teslim metodları ve İnşaat sözleşmeleri
7 Yapı denetim
8 Proje tamamlaması Okuma: Dağıtım yöntemleri
9 Düzenleyici kuruluşlar ve yetkiler
10 Planlama koşulları ve yetkili makam Okuma: Bina kodları
11 Özel yönetmelikler 1. Bölüm
12 Özel yönetmelikler 2. Bölüm
13 Kendinin mimarı ol
14 Ders değerlendirmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Proje: Uygulama rehberi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
100
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
32

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER