ARCH 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlıkta Uygulamalı Atölye Çalışması I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 451
Güz
2
0
2
1

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere mimarlık pratiğine girmek için gerekli bilgi ve deneyimi sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • mimarlık praktiğinin yasal strüktürünü tanımlayabilecektir.
  • mimari projeleri kontrol edilen çeşitli hükümet dairelerini tanımlayabilecektir.
  • mimarın sözleşme yoluyla girdiği ilişkileri detaylı bir şekilde açıklayabilecektir.
  • mimarın farklı disiplinlerden gelen profesyonellerle işbirliği tanımlamak.
  • profesyonel uygulamada sosyal sorumluluk alabilecektir.
  • tasarım ofisleri için yönetim prensipleri bilgisini gösterebilecektir.
  • tasarımcılar için kamusal yükümlülüklerin bilgisini gösterebilecektir.
  • bir mimarlık ofisi üzerinde pazarlama prensipleri ve stratejileri bilgisini yorumlayabilecektir.
Tanımı Sözleşmeler, proje yönetim, proje belgelemesi, ve proje onaylaması dahil, mimarlık mesleğinin ışletmesi ve zorunluklarını açıklayan başlıklar, tasarım ofisinin işleyişine dair başlıklar, ders anlatımları ile beraber konukların sunumları ve grup projeleri aracılığıyla anlatılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Normal çalışma kapsamı + Özel hizmetler Okuma: Mimari sözleşmeler
3 işbirlik | danişmanlar ile ortak çalışmalar
4 Dokuman tipleri ve Tipik Proje belgelemesi Okuma: Profesyonel ücretler
5 Proje keşfi | Maliyet
6 Proje teslim metodları ve İnşaat sözleşmeleri
7 Yapı denetim
8 Proje tamamlaması Okuma: Dağıtım yöntemleri
9 Düzenleyici kuruluşlar ve yetkiler
10 Planlama koşulları ve yetkili makam Okuma: Bina kodları
11 Özel yönetmelikler 1. Bölüm
12 Özel yönetmelikler 2. Bölüm
13 Kendinin mimarı ol
14 Ders değerlendirmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Proje: Uygulama rehberi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
100
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
32

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest