ARCH 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 440
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yapının kullanıcılarının ve yapının kendisinin sağlığı, emniyeti ve güvenliğini sağlamak için depreme dayanıklı yapılar tasarlayabilmek için sismik tasarıma ait kavramlar ve ilkeleri konularına giriş yapılacaktır. Ayrıca ek olarak, genel bir şart olarak, depreme dayanıklı tasarlanmış yapılar aynı zamanda terörizm veya rüzgardan da en az zararı alacak şekilde tasarlanmalıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, her türlü afete karşı tasarım ilkelerini çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, afet sonrası gereksinimleri değerlendirebilecektir..
  • Öğrenci, afet sonrası gereksinimleri planlayabilecektir.
  • Öğrenci, terörist saldırıları gibi insan kaynaklı afetlerden doğan yüklerin etkilerini azaltmak için yapıların kavramsal tasarım prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, yapıların deprem yükleri altında ağır hasar yaratma potansiyeli olan zayıf noktalarını gözlemleyebilecektir.
Tanımı Tasarım profesyonellerinin ortak kanısı can, mal ve fonksiyon kayıplarının azaltılmasının en etkili yolu binaları afete dayanıklı tasarlamaktır. Bu yaklaşım proje planlanması, tasarım ve gelişmenin mümkün olan en erken safhada birleştirilerek tasarım ve malzeme seçiminin entegre “tüm bina yaklaşımı” zemininde halledilmesini sağlar. Bu dersin ana konuları arasında depremler, kasırgalar, hortumlar, tayfunlar, seller, farklı oturmalar, toprak kaymaları, yangınlar, tsunamiler, ve küresel ısınma bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yapı Tipleri Haftalık Okumalar
3 Yapısal Tasarım Prensipleri Haftalık Okumalar
4 Depreme Dayanıklı Tasarım I Haftalık Okumalar
5 Depreme Dayanıklı Tasarım II Haftalık Okumalar
6 Farklı Oturma I Haftalık Okumalar
7 Farklı Oturma II Haftalık Okumalar
8 Toprak Kayması Haftalık Okumalar
9 Çığ Haftalık Okumalar
10 Yangın Haftalık Okumalar
11 Fırtına & Sel Haftalık Okumalar
12 Patlamalar Haftalık Okumalar
13 Yanardağ Patlamaları Haftalık Okumalar
14 Küresel Isınma Haftalık Okumalar
15 Özet
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Haftalık Powerpoint sunumlar Konuyla ilgili belgeseller
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2.5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest