ARCH 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Bilgi Modellemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 430
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) konseptlerini temelleri ve pratiğe yönelik yönleriyle keşfetmeyi amaçlar. Bu derste öğrenci bilgi teknolojilerinin yapı pratiğini nasıl yeniden şekillendirdiği açılarından BIM’i anlayacaktır.Bu ders yazılım becerilerini geliştirmek yerine mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektöründe BIM’in işbirlikçi, bağıntılı ve ölçeklendirilebilir yönlerini keşfetmek üzerine kuruludur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • BIM kavramlarına dair gelişmiş bir anlayışa sahip olabilecektir.
  • Mimari pratiklerin geleceği için öngörüde bulunabilme yeteneği geliştirecektir.
  • Mezuniyet sonrasında çalışacağı sektör hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır.
  • BIM ortamı için temel yazılım yeteneklerini geliştirip araştırabilecektir.
Tanımı Dönem boyunca öğrenciler çeşitli farklı açılardan BIM uygulamaları üzerine daimi bir araştırma yürüteceklerdir. Dersin seminerleri kapsamında öğrenciler çeşitli yazılım ve BIM uygulamalarını keşfedeceklerdir. Her öğrencinin en az 2 sunum yapması beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Syllabus gözden geçirilmesi: giriş, devamlılık ve süreç Giriş
2 AEC sektör taraflarının tanıtılması
3 BIM bileşenleri
4 Belirlenen yazılımın gözden geçirilmesi Berlilenen yazılım hakkında araştırma / Ödev #1
5 Belirlenen yazılımın gözden geçirilmesi ve örnek çalışma
6 Ara Sınav / Sunumlar
7 Dünyadan BIM gereksinimleri ve örnekleri
8 Yerel BIM gereksinimleri ve örnekleri Örnek çalışmalar üzerine araştırma / Ödev#2
9 Tatil
10 BIM ve Görsellik
11 BIM ve Gelecek Araştırma ve öngörüler
12 Ara Sınav II
13 Sunumlar
14 Sunumlar ve Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
21
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest