ARCH 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Temelli Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 420
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Digital tasarım tekniklerini ve yazılım platformlarını araştırma ve test etme
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kendi belirli tasarım amaçlarına ulaşabilmek için sistematik analiz, test etme ve gerekli dijital yazılım platformlarını öğrenmede kendine güveni olabilecektir.
  • Bilişimsel bulma, görsel gerçekleme ve sunum yöntemleri konularında bilgi toplayabilecektir.
  • "Görsel” scripting yazılımı (Grasshopper for Rhino) araçları ve tasarım metodlarını kullanmada deneyim kazanacaktır.
  • Kodlamada (Python, ya da vb and RhinoScripting) başlangıç seviyesinde bilgiye sahip olacaktır
  • parametrik yazılımı kitlesel bireyselleştirme üretime bağlayan imalat teknikleri konusunda deneyimlenecektir
  • tasarım teorisi ve toplumsal örneklemi dijital tasarım yöntemleri ile olan ilişkisini inceleyebilecektir.
  • Matematiksel ve doğaya ait teoriler ve dijital tasarım araçları arasındaki ilişkiye dair bilgi sahibi olacaklardır.
Tanımı Bu ders öğrencileri mimari dijital düşünme konusunda eğitir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Tasarım nedir? Giriş: Rhino NURBS | Workshop: Design an envelope Rhinoceros 5
2 Workshop Design a Canopy Rhinoceros 5
3 Lecture What is parametric Design and Computation? Parametric mathematics| Workshop Grasshopper basics I Grasshopper
4 Lecture Classical math in architecture Golden Section Fibonacci Numbers | Workshop Grasshopper basics II Grasshopper
5 Workshop Grashopper Basics III Grasshopper
6 Lecture What is the enviroment? Workshop Grasshopper and Enviromental Design with the Plug-Ins Grasshopper
7 Ara Sınav
8 Lecture What is interactive Design? Basic electronic circuits Workshop Introduction to Arduino Arduino
9 Workshop Work with sensors and actuators Arduino
10 Presentation and Discussion Present Makroform Workshop Grouping and design of the Makroform Makroform
11 Presentation and Discussion Present Makroform with Joints/Details Makroform
12 Lecture Design to Production Workshop Make a Model/Prototype of the whole Makroform and the interactive system Interactive Prototype
13 Workshop Continue the Prototype Prototip üretimi
14 Workshop Finishing of the Prototype Prototip üretimi
15 Final Presentation and Discussion
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Required http://modelab.is/grasshopper-primer/
Diğer Kaynaklar Optional “A Thousand Plateaus” Gilles DeLeuze and Felix Guattari, ISBN-10: 0816614024, ISBN-13: 978- 0816614028 “A Thousand Years of Non Linear History” by Manuel de Landa, Zone Books,U.S. (16 Jan 1998) ISBN-10: 0942299310 ISBN-13: 978-0942299311 “Collective Intelligence in Design: New Forms of Distributed Practice and Design (Architectural Design)” Christopher Hight (editor), Chris Perry (editor) ISBN-10: 0470026529 ISBN-13: 978- 0470026526 “Architectural Principles in the Age of Cybernetics” (Hardcover) by Christopher Hight (Author) ISBN-10: 0415384818 ISBN-13: 978-0415384810 “Programming Cultures: Architecture, Art and Science in the Age of Software Development” (Architectural Design) (Paperback) by Mike Silver (Editor), ISBN-10: 0470025859 ISBN-13: 978- 047002585 “Techniques and Technologies in Morphogenetic Design” (Architectural Design) (Paperback) by Michael Hensel (Editor), Achim Menges (Editor), Michael Weinstock (Editor) ISBN-10: 0470015292 ISBN-13: 978-0470015292 From Control to Design: Parametric/Algorithmic Architecture” (Paperback) by Tomoko Sakamoto (Editor), Albert Ferre (Editor), Michael Kubo (Editor) ISBN-10: 8496540790 ISBN-13: 978- 8496540798 “Design Computing and Cognition” (Hardcover) by John S. Gero (Editor) Springer; 1st ed. 2006. Corr. 2Nd printing edition (1 Oct 2006) ISBN-10: 1402051301 ISBN-13: 978-1402051302 “The Connected Lives of Ants Cities and Software” by Steve Johnson. “Design for a Digital World” N Leach (ed), John Wiley & Sons (London), 2002. “Research & Design: The Architecture of Variation” (Hardcover) by Lars Spuybroek (Author) Publisher: Thames & Hudson (29 Jun 2009) ISBN-10: 0500342571, ISBN-13: 978-0500342572

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
11
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
29
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
11
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
234

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest