ARCH 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat, Tasarım ve Kentsel Mekan
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 410
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kentsel mekanın değişik konularını sanat ve tasarım ile ilişkilendirerek tartışmak, ortak kamusal mekanı ve bu mekanlardaki insan hareketini zaman, yer ve kültür aracılığı ile anlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, kentsel tasarıma ilişkin temel teorik ve pratik bilgileri tanımlayabilecektir.
  • Öğrenci, kentsel tasarımı farklı boyutları ile inceleyip yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, kentsel tasarımın görsel ve sanatsal boyutunu gezi ve örneklerin incelenmesi yoluyla çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, sanatçı ve mimarın kentsel mekan bağlamındaki işbirliğini değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, mimarlık ve sanat arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilecektir.
  • Öğrenci, şehri, ‘sanat ürünü’ olarak keşfedebilecektir.
  • Öğrenci, kentsel mekan içeriğindeki sanat ve tasarım ürünlerini tartışabilecektir.
Tanımı Bu ders sanat ve tasarımın, kentsel mekanla olan çok yönlü ve boyutlu ilişkisini ele alır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kentsel Tasarımı Anlama Ödev 1 – Kentsel Tasarım nedir?
3 Gezi (izmir Şehir Merkezi)
4 Geriye Bakış Ödev 2 – Kentsel Tasarımı inceleme
5 Kentsel Tasarımın Boyutları
6 Gezi (Karşıyaka)
7 Kentsel Mekanın Görsel Boyutu Ödev 3 – Kentsel Mekanı Kıyaslama
8 Örnek Olaylar 1
9 Örnek Olaylar 2
10 Sanat Objesi olarak Kent
11 İşbirliği Ödev 4 – Sanatcı ve Mimar
12 Sanat ve Mimarlık
13 Öğrenci Sunumları Ödev 5 – Sanat ve Şehir
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Referans kaynaklar Blackboard üzerinden haftalık olarak paylaşılacaktır.

Diğer Kaynaklar REVIEWS ARTISTS AND PUBLIC SPACE, edited by Ruth Charity, Black Dog Publishing Ltd, 2005.URBAN SPACES, by Arian Mostaedi, Carles Broto & Josep Minguet Publishers, 2003.ARCHITECTURE : ART, by Philip Jodidio, Prestel Publisihing Ltd, 2005.PUBLIC PLACESURBAN SPACES, by Matthew C., Tim H., Taner O., Steve T. ArchitecturalPress, 2003.TWO MINDS – ARTISTS AND ARCHITECTS IN COLLABORATION, edited by Jes Fernie, Black Dog Publishing, 2006.DESIGNING PUBLIC edited by Michael Erlhoff, Philipp Heidkamp, Iris Utikal, Birkhauser, 2008.CONTEMPORARY PUBLIC SPACE by Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, Skira Editore, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
85
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
15
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest