ARCH 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Portfolyo Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 404
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, öğrencilere lisansüstü eğitim ya da uygulamaya dönük başvurularında kullanacakları, çalışmaları ve yeteneklerini gösteren bir mimarlık portfolyosu tasarlamalarında yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dört yıllık eğitim süresince yapılan çalışmaların imajlarını ve tanımlarını bir araya getirirken bu süreç boyunca tecrübe edilen yeteneklerin iyi bir değerlendirmesini yapma yetisini geliştirebilecektir.
  • Çalışmada ve bu çalışmanın sunumunda düşünce netliğini arayabilecektir.
  • Projelerin organizasyonu, düzeltilmesi, basit ve net tanımlanması üzerine konsantre olabilecektir
  • Grafik sunum da kompozisyon tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Dijital ve elle yapılan sunum tekniklerinin kombinasyonunu kullanarak sayfa düzeni oluşturabilecektir
Tanımı Ders, maket fotoğraflama, sayfa düzenleme ve grafik tasarım yöntemleri hakkında ipuçları veren bir tasarım atölyesi seklindedir. Öğrencilerin bu sürece hakim olmalarına yardımcı olacak sunum ve ödevler hazırlanmıştır. Portfolyonun bireysel olarak nasıl geliştirilebileceği konusunda fikir vermek için, farklı düzenleme, grafik ve taslak örnekleri gösterilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders temalarının tanıtımı
2 Dökümantasyon Programın kurgulanması
3 Dökümantasyon Proje seçimi
4 Bir taslak nasıl hazırlanır
5 Portfolyo taslağı hazırlanması Proje yeniden çizimi
6 Bir projenin yeniden çizilmesi Proje yeniden çizimi
7 Şemalaştırma Şema nasıl çizilir ?
8 Mesaj ve Sunum düzeni Mesaj ve Sunum düzeni
9 Ara Değerlendirme
10 Logo ve Kartvizit nasıl hazırlanır ?
11 Curriculum Vitae çeşitleri
12 Ciltleme çeşitleri
13 Dijital portfolyo hazırlanması
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Katerina Ruedi Ray, L. L., Igor Marjanovic (2003). The Portfolio: An Architectural Student's Handbook. Oxford, Architectural Press.

Linton, H. and S. Rost (2003). Portfolio design. New York,

www.adobe.com

www.senecadesign.com/designgeek/indesign.html

http://archinect.com

http://www.deathbyarchitecture.com

http://www.coroflot.com/public/helpportfoliotips.asphttp://creativecommons.org/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest