ARCH 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Mimarlık Söylemi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 403
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders mimarlık düşüncesinin ve söyleminin disiplinlerarası özelliğini yansıtan çağdaş temel metinler aracılığıyla öğrencilerin mesleki eleştirel düşünce yetilerini geliştirmeyi amaçlar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çağdaş mimarlık alanındaki uluslararası söylemin temel öğelerini kullanmak
  • Çağdaş mimarlık metinlerini eleştirel olarak okumak ve çözümlemek
  • Okunan kuramsal metinlerin ışığında mimari yorum yapmak
  • Mimarlık düşüncelerini söz ve yazıyla ifade etmek
Tanımı Postmodernism, yerellik, globalleşme, toplumsal cinsiyet, teknoloji ve mekan üzerine seçilmiş metinler üzerinden sunum ve tartışmalar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Donem konularinin tanitimi
2 Çağdaş Mimaride Teori ve Pratik: Çelişki mi Fedakarlık mı?
3 Modernizmden Postmodernizme Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
4 Semiotik ve fenomenoloji Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
5 Tarihselcilik ve Eleştirel Bölgeselcilik Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
6 Cagdas Mimarlar Odevi: Her ogrenci bir cagdas donem mimari secip, bu mimarin projelerini arastirip, teorik soylemlerini inceleyecek. Ogrenciler, arastirmalarinin uc-dort sayfalik bir makale halinde verip, sinifta sunumunu yapip grup tartismasi yapacaklar. Ödev teslimi / Sunum
7 Mimaride feminist ve kuir kritik Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
8 Kuresellesmenin mimari soylem uzerinde etkileri Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
9 Surdurulebilir mimarlik Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
10 Mega-etkinlikler projesi: Her ogrenci bir uluslarararasi capta mimarlik acisindan onemli buyuk bir etkinligin cagdas mimarlik soylemine katkisini arastiracak ve bu konuda uc-dort sayfalik bir makale yazip sinifta sunumunu yapacak. Ödev teslimi / Sunum
11 Dijital Morfojenesis: Deleuze ve Genetik Algoritmalar Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
12 Biyomimetik ve Biyofilik Tasarim Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu
13 Surdurulebilirlik ve Gokdelenler: Ogrenciler, surdurulebilir tasarimin gokdelen mimarisine yansimalarini inceleyip, bir ornek projenin kritigini yapacaklar. Bu konuda uc-dort sayfalik bir makale yazip sinifta sunumunu yapacaklar. Ödev teslimi / Sunum
14 Cagdas mimarlik soyleminde ileriye donuk egilimlerle ilgili tartisma. Tartışma
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar C. Greg Crysler, Stephen Cairns and Hilde Heynen, eds. The SAGE Handbook of Architectural Theory (Sage Publications 2012). Terry Eagleton, Literary Theory (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 2003). Charles Jencks, The Iconic Building (New York, Rizzoli International, 2005). Paul L. Knox, Cities and Design (New York: Routledge, 2011). Ariane Lourie Harrison, Architectural Theories of the Environment (New York: Routledge, 2013). Pablo Lorenzo-Eiroa and Aaaron Sprecher (eds) Architecture in Formation: On the Nature of Information in Digital Architecture (London: Routledge, 2013). Harry Francis Mallgrave and Christiana Contandriopoulos, eds. Architectural Theory: An Anthology from 1871-2005, Volume II (Oxford: Blackwell Publishing 2008). Malcolm McCullough. Digital Ground (Cambridge, MA: MIT Press, 2005). John Reader, Cities: A Magisterial Exploration of the Nature and Impact of the City from Its Beginnings to the Mega-Conurbations of Today (New York: Atlantic Monthly Press 2004).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
16
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
15
Proje
3
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
2
Proje
3
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest