ARCH 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım V
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 401
Güz
1
8
5
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Çeşitli büyüklük, ölçek ve karmaşık durumlara uygulanan mimari tasarım metodolojisini keşfetmek ve geliştirmek. Bir ya da iki odak alanında çeşitli ölçek ve işlevler için mimari tasarım problemlerine araştırma timeline dayanan çözümler önermek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Daha önceki stüdyolarda öğrendiği çeşitli ve karmaşık mimari tasarım metotları araçlarını tutarlı bir projede biraraya getirebilecek,
  • Verilen bağlamı analiz edebilecek ve bu analizlerin sonuçlarını vurgulayan mimari tasarım projesi geliştirebilecek,
  • Daimi çözümleme ve geliştirme sürecinin ürünü olan bir mimari tasarım projesini belgeleyebilecek ve sunumunu yapabilecek,
  • Yazılı ve görsel teknikleri kullanarak mimari projelere ilişkin verileri ve bilgileri toplayabilecek ve özetleyebilecek,
  • Bilişimsel teknolojiyi mimari tasarım projelerinde uygulayabilecektir.
Tanımı Bu ders kapsamında, mimarlık öğrencileri önceki yıllarda edinilen bütün mimarlık araçlarını güncel mimarlık söylemi içinde yer alan kendi içinde tutarlı bir bitirme projesinde biraraya getirirler. Project Groups Group 1: 132208 - Öğr. Gör. Michael Young, Öğr. Gör. Nazlı Kök, Öğr. Gör. Tania Feldzer Şan Group 2: 134026 - Öğr. Gör. Gaye Bezircioğlu,, Öğr. Gör. Ruya Balaban, Ar. Gör. Ece Küreli Group 3: 134027 - Öğr. Gör. Işık Ülkün Neusser, Öğr. Gör. Ayşe Aydoğan,Öğr. Gör. Metin Şahin

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş / Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
2 Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
3 Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
4 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
5 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
6 Ara Sunum ve Değerlendirme Mimari Çizim ve Model Yapımı
7 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
8 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
9 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
10 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
11 Ön-Final jüri değerlendirmesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
12 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
13 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
14 Proje Sunumları Mimari Çizim ve Model Yapımı
15 Proje Sunumları Mimari Çizim ve Model Yapımı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Sunumlar ve ders anlatımı seçilen proje arazisine gore planlanmaktadır.
Diğer Kaynaklar Davet edilen uzmanlar ve içerikle ilgili taraflar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
36
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest