ARCH 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlıkta Sürdürülebilirlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 380
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Artan nüfusle beraber gelişen çevresel problemleri takiben sürdürülebilir binalara artan talep yapı sektöründe yükselişte olan bir trend haline gelmiştir. Ve olan binalar doğal kaynakları büyük oranda tüketmektedir. Aynı zamanda bu binalar kürsel iklim değişimi ile ilişkilendirilen atık ve insan kaynaklı sera gaz salınımına da yol açmakatdırlar. Çevre-dostu binalar enerji tüketimini ve negatif etkilerini azaltmayı, daha sağlıklı yaşam koşulları oluşturmayı, ve yenilenemeyen doğal kayanakalrın tüketimini azaltmayı hedefler. Bu ders bu türden çevreye duyarlı binaların ve kentsel bağlamlarının tasarım ve inşaasına bağlı bir çok konuyu keşfeder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, sürdürülebilirlik konusunda derinlemesine bilgi toplayabilecektir.
  • Öğrenci, yapılı çevre bağlamında, ekolojik sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve görüş edinecektir.
  • Öğrenci, sürdürülebilir geleceğin kalkınmasında etkin mimar ve tasarımcıların rollerini tartışabilecektir.
  • Öğrenci, ekoloji konularında bilgi toplayabilecektir.
Tanımı Bu dönem, ders yaparak öğrenme metodunu takip edcektir. Haftalık dersler farklı tasarım parametrelerinin önemini keşfeden konvensiyonel olmayan durumlarla ilgili tasarım egzersizlerini içerem başlıklarda olacaktır. Öğrenciler takımlar halinde çalışacak ve önerilerini iki aşamada A1 poster olarak teslim edeceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirlik kavramına genel bakış
2 Yerel konular
3 Yangın sorunları
4 Su kaynağı sorunları
5 Hava kaynaklı sorunlar
6 Madde kaynaklı sorunlar
7 Ara sınav
8 Holistik tasarım
9 Bitki örtüsü / Yeşil çatılar
10 Kentsel ekoloji
11 Green hues
12 Proje çalışması
13 Proje çalışması
14 Final proje teslimi ve sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Blackboard sayfasında ilan edilecektir. Ders notları dersn yalnızca belli bir bölümü içerecektir. Bu yüzden öğrencilerin not tutması gereklidir.
Diğer Kaynaklar Blackboard sayfasında ilan edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
7
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest