ARCH 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Örtü Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 360
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Duvar ve çatı inşaatının çağdaş yöntemlerinin teknik şartları ve tasarım yaklaşımlarını da içeren bilgisini alması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, boşluk duvarın temel prenseplerini ve detaylarını açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, boşluk duvarın temel prenseplerini ve detaylarını çizebilecektir.
  • Öğrenci, perde duvarın temel prensepler ve detaylarının açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, perde duvarın temel prensepler ve detaylarının çizebilecektir.
  • Öğrenci, bu bilgileri kullanarak tasarım çözümleri geliştirebilecektir.
Tanımı Bu derste ceşitli dış duvarlar bina sistemleri ve onlara ait detaylar sunulacaktır. Onların çağdaş mimari tasarıma uygunluğu anlamak için örnek projeler araştırılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Örtü Konseptleri | Katı Duvarlar | Taşıyıcı sistemler Model çalışması: tuğla boşluklu/sandviç duvar
3 Boşluklu duvarlar ve diğer ahşap kaplama sistemler | Yağmur saçakları Ödev: Boşluklu/sandviç duvarın detay çizimleri
4 Perde duvar sistemleri | çok katlı cepheler
5 Dış yalıtım Ödev: Boşluklu duvarın detay çizimleri
6 Gölgelik Ödev: Pencere sisteminin birimlerine ayrılması
7 Çift – katmanlı cepheler Ödev: Örüntü çalışması
8 Yeşil | Yeşil Çatı Ödev: Çift cidarlı cephe sistemi
9 Proje çalışması + Durum çalışmalarının sunumu Ödev: Güneş kırıcı elemanlar
10 Proje çalışması + Durum çalışmalarının sunumu
11 Proje çalışması + Durum çalışmalarının sunumu Ödev: Performans yüzeyleri
12 Proje çalışması + Durum çalışmalarının sunumu
13 Proje çalışması + Durum çalışmalarının sunumu Ödev: yeşil çatı
14 Proje çalışması + Durum çalışmalarının sunumu
15 Proje çalışması + Durum çalışmalarının sunumu
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
75
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
54
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest