ARCH 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsellik ve Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste, öğrenci, farklı görsel iletişim tekniklerini daha deneysel bir yaklaşımla araştırarak öğrenecektir. İcat etme ve hayal gücü, çizimlerin/dokümanların tasarlanma sürecinde teşvik edilecektir. Bu öğrencinin biçim, mekan, oran, doku, ışık ve gölge gibi konvansiyonel mimari parametrelerin yanında belirli mekansal deneyimlerin ve olayların, insanların, kokuların, renklerin, malzeme gibi parametrelerin de önemini ve icat etmenin ve hayal gücünün rolünü anlamasına yardımcı olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, bir projeyi başlangıçtaki konsept aşamasından projenin son üretimine kadar üzerinde çalışabileceklerdir.
  • Öğrenci, inşaat malzemelerinin ve yöntemlerinin tasarım sürecine ve alternatiflere katkısını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, görsel komut dizisi oluşturma yazılımlarını (Rhinoceros için Grasshopper) kullanmada ileri düzeyde beceriye sahip olabilecektir.
  • Öğrenci, uygulama ve detay çizimlerine fikirleri, eskizleri ve modelleri uygulayabilecektir.
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Algı, temsiliyet ve imge Algı nedir ? Nasıl görürüz ? Perspektif nedir ?
3 Çizgi ve Perspektif Çizgi, perspektif ve oblik çizimin tarihçesi
4 Mimari Fotoğrafcılık Fotoğrafçılığın tarihçesi
5 Mimari Fotoğrafcılık Fotoğraf aracılığı ile iletişim
6 Arasınav 1
7 İkon ve Sembol olarak binalar İkonlar, semboller ve logolar aracılığı ile binaların iletişimi
8 Fikri şemalaştırmak Bir fikri şemalar aracılığı ile kavramlaştırmak. Sınıf çalışması
9 Fikri şemalaştırmak Bir fikri şemalar aracılığı ile kavramlaştırmak. Sınıf çalışması
10 Ön planda ve Arka planda Binalar Görsel kimlik, cephe ve mimaride reklamcılığın tarihçesi
11 Binalardan görülen manzara Ticari bir emlak gelişim firmasında mimari pazarlama, mimariyi çözümleme
12 Arasınav 2
13 Proje sunumu Proje sunumu
14 Dönemin gözden geçirilmesi Proje değerlendirmesi
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Iain Borden, “Imaging Architecture,“ Journal of Architecture, vol. 12, no. 1 (Feb. 2007), pp. 57-77.

Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, (1996).

Le Corbusier, Towards a New Architecture, (1986 [1931]).

George Dodds, Building Desire: On the Barcelona Pavilion, (2007).

Robin Evans, Translations from Drawing to Building and Other Essays, (1997).

Michel Foucault, The Order of Things, (1970 [1966]).

Elizabeth Hornbeck, “Architecture and Advertising,” Journal of Architectural Education,vol. 53, no. 1 (Sept. 1999), pp. 52-57.

Andrea Kahn, Drawing Building Text, (1991).

P. A. Michelis, “Refinements in Architecture,” Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 14, no. 1 (Sept. 1955), pp. 19-43.

Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form, (1993 [1927]).

Christopher Wilson, "Looking at / in / from the Maison de Verre", Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture, (2005),pp. 234-251.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
45
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
6
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest