ARCH 342 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bina Yapım Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 342
Bahar
1
4
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, bina yapım projesinde gerekli olan mimari detay çizimlerinin geliştirilmesini, proje yönetimi terminolojisini, yapım planlaması, iş programlaması ve maliyet hesabını öğretmeyi hedefler. Ders ayrıca mimarın inşaat sürecindeki rolünün kavranması, yapım endüstrisi paydaşlarıyla etkileşimin sağlanması, yapım sürecindeki iletişim prosedürlerinin ve süreçteki yasal mevzuatın öğretilmesini hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygulama projesi kapsamında çeşitli ölçeklerde mimari detaylar geliştirebileceklerdir.
  • Mimari detaylandırmada kullanılmak üzere güncel malzeme ve yapıbileşenlerini araştırabileceklerdir.
  • Dış paydaşlardan elde edilen girdiler ile yapım sektöründe kullanılan grafik anlatıma uygun detaylar sunabileceklerdir.
  • Yapım aktivitelerini içeren başlangıç düzeyde iş programı oluşturabileceklerdir.
  • Başlangıç düzeyde yapım projelerinin maliyetini tahmin edebileceklerdir.
  • Yapım projesi ile ilgili teklif hazırlayabileceklerdir.
  • Başlangıç düzeyde yapı mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında yönetimsel kararlar verebilecektir.
Tanımı Bina Yapım Projesi I dersi bu derse temel oluşturmaktadır. Bu derste öğrenciler öncelikle Bina Yapım Projesi I dersinde tasarlayıp geliştirdikleri mimari projenin uygulama detaylarını geliştireceklerdir. Ardından bu proje ve detayları temel alınarak iş kalemlerini inceleyecekler, başlangıç düzeyde maliyet hesapları ve iş programı geliştireceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş– Gereklilikler – Proje tanımlaması
2 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme -Merdiven plan ve kesitleri(1/20) ·Sistem detayları (1/5,1/10)
3 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme ·Sistem detayları (1/5,1/10)
4 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme ·Mutfak veya banyo plan ve kesitleri (1/20) ·Tavan Planları (1/50) (ıslak hacim)
5 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme ·Mutfak veya banyo plan ve kesitleri (1/20) ·Tavan Planları (1/50) (ıslak hacim)
6 Uygulama Projesi / Detay Geliştirme ·Duvar sistem detayları ·Mutfak veya banyo plan ve kesitleri (1/20) ·Tavan Planları (1/50) (ıslak hacim) ·Sistem detayları (1/5,1/10)
7 Ara sınav 1 ·Ders saati başında tüm çalışmaların teslim edilmesi. Ders saatinde ara sınavın yapılması.
8 Tasarım, İhale ve Yapım Aşamasındaki Hizmetler ·Projenin kritikler doğrultusunda revize edilmesi
9 Keşif ve Bütçelendirme ·Teknik şartname ·Keşif, Metraj, Bütçelendirmenin ders saatinde kritikler doğrultusunda yapılması
10 İş Programları ·İş programının ders saatinde kritikler doğrultusunda yapılması
11 İş Programları ·Teknik şartname ·Keşif, Metraj, Bütçelendirme ·İş programı
12 Ara sınav 2 ·Ders saati başında tüm çalışmaların teslim edilmesi. Ders saatinde ara sınavın yapılması.
13 Yapım Hukuku ·Projenin ve dökümanların kritikler doğrultusunda revize edilmesi
14 İş Sağlığı ve Güvenliği ·Tüm planlar ve dökümanlar
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Haftası Proje Sunumu

 

Dersin Kitabı Ders, verilen proje tanımı çerçevesinde, uygulama detaylarının çizilmesini, metraj, maliyet hesabıve iş programının yapılmasını hedeflemektedir. Bu süreç kapsamında birebir stüdyo ortamında verilecek kritikler, öğrencilerin izleyeceği esas ve standartlar ders notlarını oluşturacaktır.
Diğer Kaynaklar Allen and Iano, Fundamentals of Building Construction, Wiley, 2009 Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel, Jr. “Project Management, a Managerial Approach” 7th Edition (Wiley)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
16
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest