ARCH 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Temsiliyetin Kuramsal Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin mimari temsil biçimlerine dair anlayışlarını geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimari temsil biçimlerinin farkları üzerine bir bilinç geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, teorik bilgileri kullanarak tasarım yapabilecektir.
  • Öğrenci, İngilizce akademik okuma becerisini geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, temsiller üzerinden mimarlık eleştirisi yapabilecektir
  • Öğrenci okuma, sunum, tartışma, tasarım ve film çekme gibi farklı yöntemlerle öğrenme becerisini geliştirebilecektir.
Tanımı Mimarlar tasarimlarini temsil ederken çeşitli teknikler kullanırlar. El çizimi, bilgisayar çizimi, maket, fotoğraf, film gibi temsil biçimleri mimarlarin düsüncelerini başkalariyla paylaşma araçlarıdır. Fikre aracılık eden tekniğin tasarımın gelişimi üzerinde etkisi vardir, ki bu da tekniklerin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması postscript: Slessor, C. (2013). Editorial View: Architectural Representation. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/view/editorial-view-architectural-representation/8647155.article)
2 Başlangıç II: Temsilin önemi required: Olsberg, N. (2013). The Evolving Role of the Drawing. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/essays/the-evolving-role-of-the-drawing/8646928.article) optional: Tufte, E.R. (1997). Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphic Press: Connecticut. (pages 28-31)
3 Mimari Temsilin Kökenleri I required: Smith, K.S. (2005). Architect’s Drawings. Oxford: Architectural Press. (p.6-9). optional: Ousterhout, R. G. (1999). Master builders of Byzantium. Princeton, N.J.: Princeton University Press.(Chapter 3, 58-85)
4 Mimari Temsilin Kökenleri II required: Smith, K.S. (2005). Architect’s Drawings. Oxford: Architectural Press. (p.19-21,27) optional: Ackerman, J.S. (1997). Villard de Honnecourt's Drawings of Reims Cathedral: A Study in Architectural Representation. Artibus et Historiae, Vol. 18, No. 35. (1997), pp. 41-49.
5 Eskizler required: Smith, K.S. (2005). Architect’s Drawings. Oxford: Architectural Press. (p.2-5) optional: Cross, N. (2007). Designerly Ways of Knowing. Berlin: Verlag (p.54-58, The role of sketching in design)
6 Tasarımda kavramsal diagramlar required: Do, E.Y. & Gross, M. D. (2001). Thinking with diagrams in architectural design. Netherland: Kluwer Academic. (1-8) optional: Dogan, F., & Nersessian, N. J. (2003). Collaboration in design: Evolving conceptual diagrams. In Alterman, R. & Kirsh, D. (Eds.), 2003 Cognitive Science Society Conference, Boston, MA. July 3-August 02: Lawrence Erlbaum Associates.
7 Ölçeği Yeniden Düşünmek I: Mimari maketler required: Smith, A.C. (2004) Architectural Model as Machine. Oxford: Architectural Press. (Introduction) optional: Yaneva, A. (2009). Made by the office for metropolitan architecture: An ethnography of design. Rotterdam: 010 Publishers. (p. 45-48, 78-85)
8 Midterm
9 Ölçeği Yeniden Düşünmek II: Kentsel Tasarım Temsilleri required: Shane, D.G. (2010). Urban diagrams and urban modeling. In "Diagrams of Architecture: AD Reader", edited by Mark Garcia. Chichester: Wiley AD Reader. optional: Allen, L., Smout, M. (2008). The Retreating Village. London: The Bartlett School of Architecture
10 Mimari Temsil Biçimleri required: Cook, P. (2008) Drawing: The Motive Force of Architecture, Chichester: John Wiley and Sons. (p.64-73, drawing as statement) optional: Cook, P. (2008) Drawing: The Motive Force of Architecture, Chichester: John Wiley and Sons. (p.92-110, drawing as composition)
11 Fotoğraf Derste ilan edilecek
12 Ütopyanın temsili Derste ilan edilecek
13 Eleştirel Pratik olarak mimari temsil Derste ilan edilecek
14 Ölçeği Yeniden Düşünmek III: Mimari prototipler required: Bell, K. (2007). Mock-ups: Giving hospital clients the ultimate reality check. Healthcare Design.(http://www.healthcaredesignmagazine. com/article/mock-ups-giving-hospital-clients-ultimate-reality-check) optional: Pietroforte, R., Tombesi, P., & Lebiedz, D. D. (2012). Are physical mock-ups still necessary to complement visual models for the realization of design intents? Journal of Architectural Engineering, 18(1), 34-41.
15 Öğrenci sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Abrahams, T. (2013). Computers in Theory and Practice. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/essays/computers-in-theory-and-practice/8646960.article) Ackerman, J.S. (1997). Villard de Honnecourt's Drawings of Reims Cathedral: A Study in Architectural Representation. Artibus et Historiae, Vol. 18, No. 35. (1997), pp. 41-49. Bafna, S. (2008) How architectural drawings work - and what that implies for the role of representation in architecture, The Journal of Architecture, 13:5, 535-564. (available at http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13602360802453327) Cross, N. (2007). Designerly Ways of Knowing. Berlin: Verlag (p.54-58, The role of sketching in design) Dogan, F., & Nersessian, N. J. (2012). Conceptual diagrams in creative architectural practice: the case of Daniel Libeskind's Jewish Museum. Arq: Architectural Research Quarterly, 16(1), 15-27. Evans, R. (1989). Architectural projection. In Architecture and its image. E. Blau and E. Kaufman (eds). Montreal: Canadian Centre for Architecture. Henderson, K. (1999). On line and on paper: Visual representations, visual culture, and computer graphics in design engineering. Cambridge, Mass.: MIT Press. Kellet, R. (1990). Le Corbusier's Design for the Carpenter Center: A documentary analysis of design media in architecture, Design Studies, 11(2),164--180. Olsberg, N. (2013). The Evolving Role of the Drawing. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/essays/the-evolving-role-of-the-drawing/8646928.article) Ousterhout, R. G. (1999). Master builders of Byzantium. Princeton, N.J.: Princeton University Press.(Chapter 3, 58-85) Pietroforte, R., Tombesi, P., & Lebiedz, D. D. (2012). Are physical mock-ups still necessary to complement visual models for the realization of design intents? Journal of Architectural Engineering, 18(1), 34-41. Slessor, C. (2013). Editorial View: Architectural Representation. The Architectural Review (http://www.architectural-review.com/view/editorial-view-architectural-representation/8647155.article) Tufte, E.R. (1997). Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphic Press: Connecticut. (pages 28-31) Yaneva, A. (2009). Made by the office for metropolitan architecture: An ethnography of design. Rotterdam: 010 Publishers. (p. 45-48, 78-85)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
23
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest