ARCH 338 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarımda Gelecek Öngörüleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 338
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, bilgi teknolojileri tabanlı hızla gelişen teknolojilerin etkisinde oluşan sosyal değişimlerin, kültürel ve ekonomik etkilerinin mimari tasarımın geleceğini nasıl şekillendireceğine dair araştırmalardan oluşacaktır. Ders anlatımları ve ödevler öğrencilerin kendi mesleklerinin geleceğini bekleyen vizyonları kurgulamak yönünde destek olacaktır. Ders, endüstrinin yeni gelişen gereksinimleri ve hızla gelişen teknolojiler (sensor teknolojileri, büyük endüstrilerin mobil uygulamalarına indirgenmesi, 3D yazıcı teknolojileri vb.) de dahil olmak üzere yaşamdaki olası değişimlerin endüstriyi önümüzdeki 15 yılda nasıl etkileyeceğini vurgulayacaktır. Bu derste öğrenci yapı endüstrisi, tasarım ve uygulamalarının bilgi teknolojileri tarafından nasıl yeniden şekilleneceğine dair gelecek öngörüleri geliştirme alanında bir anlayış geliştirecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • gelecek öngörüsü oluşturma anlayışını kendi mesleklerine aktarabileceklerdir.
  • mimarlık pratiğinin geleceğine dair projeksiyon yapma becerilerini geliştirebileceklerdir
  • hızlı gelişen teknolojilere dair derin bir anlayış geliştirebilmek için mevcut bilgi birikimlerini tarayıp araştırabileceklerdir.
  • özgün projeksiyon becerilerinin ürünü olarak kendi vizyonlarını uygun sunum modelleri kullanarak etkin bir biçimde sunabileceklerdir.
  • kendileri değişim ajanı görevi görebileceklerdir.
Tanımı Dönem boyunca öğrenciler birer mimar olarak mesleklerini şekillendirecek kavramlarla tanıştırılacakladır. Ders anlatımları olası gelecek vizyonlarının yaratım sürecine katılımlarını teşvik edecek nitelikte etkileşimli olacaktır. En az iki ödev istenecektir. Ödevler, gelecek vizyonları oluşturulması ve sunumuna dair olacaktır. Ödev teslimleri son teknolojiler, mobil uygulamalar, videolardan oluşacaktır. Bu derste oluşturulan araştırma dokümanları mimari tasarımın olası geleceğine dair anlayış geliştirmeye yardımcı olacaktır. Sonuç ürün mimari tasarımın geleceğine dair olası senaryoları resmeden birer proje olacaktır. Olası proje sunum formatı infografikten akan görüntülere veya mimari tasarım konseptinden kentsel görselleştirmeye uzanan geniş bir yelpazede değişecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımına genel bakış: Giriş, devam, zamanlama konuları Tanıtım/Giriş
2 Neden gelecekle ilgilenmeli? Demateryalizasyona dair izler.
3 Responsive Mimarlık Makale okuma
4 Kinetic Mimarlık Ödev #1
5 Geleceği zihninde canlandıran Mimarlar
6 Midterm I / Presentations
7 Sanal Dünyalar/ Siberalan
8 Mimari tasarımı geliştiren Artırılmış Gerçeklik Ödev #2: Kendi manifestonu hazırla
9 Laboratuvarlardaki Mimarlık Makale
10 Bilgi Teknolojileri ve Mimarlık
11 Bilgi Teknolojilerinin ötesinde Üretim Sunum: Research & Projections
12 Midterm II
13 Öğrenci sunumları (Future Projections) Proje Sunumları
14 Öğrenci sunumları & Dönemin değerlendirilmesi Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar • Manifesto of Futurist Architecture(Florence) Lacerba, August 1, 1914 Antonio Sant’Elia • Brayer, M-A, Migayrou, F., and Fumio, N., 2005: ArchiLab's Urban Experiments:Radical Architecture, Art and the City, Thames & Hudson Ltd, London • Flachbart, G., Weibel, P., 2005: Disappearing Architecture_ From Real to Virtual to Quantum, Birkhäuser-Publishers for Architecture, Basel, Switzerland • Mitchell, W.J., 1995: City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, MIT Press, Cambridge, Massachusettes

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
3
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
5
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest