ARCH 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bakmak, Düşünmek ve Çizmek
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 334
Güz/Bahar
1
4
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Deneysel bir yaklaşımda keşfetme yoluyla farklı görsel iletişim tekniklerini kullanmayı öğrenmek. Çizim/doküman tasarımı sürecinde Keşfetme ve Hayal Etme teşvik edilecek; bu da öğrencilerin mimarlığın form, mekân, oran, doku, ışık ve gölge gibi konvansiyonel parametrelerini ve aynı zamanda belirli mekânsal deneyimler ve olaylar, insanlar, ses, koku ve renkler, maddiyat ve keşfetmenin/hayal etmenin rolünün önemini anlamalarına yardım edecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Somut görsellerin bir tasarım konseptinde soyutlanması üzerine çalışabilecektir.
  • Yapılı ve doğal çevrelerin tasarım sürecine ve diğer alternatiflerini katkılarını değerlendirebilecektir.
  • “Görsel” elle çizim araçlarında ve tasarım düşünme metotları kullanımında ileri bir beceri düzeyi geliştirebilecek.
  • Fikir ve modellerini eskize geçirebilecektir.
  • Geleneksel eksiz malzemelerini de içeren geniş karma medya seçeneklerini araştırma, tecrübe etme ve kullanma şansı bulacaktır.
Tanımı Yapım ve Tasarım sürecinde, tüm çizimler ve eskizler, kolajlar ve yazılı metinler, fotoğraf ve maketler simgelemenin olduğu kadar keşfetme ve deneyimlemenin belgeleri haline gelir. Unsurları katman katman üstüne dönüştüren ve kopyalan Resim baskı tekniğinde olduğu gibi, her bir eskiz bir tasarım fikrinin formüle edilmesi sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. Stüdyoda üretilen bütün malzemelerde eskiz çizmenin önemli bir düşünme aracı kullanmak, yerleşim alanı, binalar ve peyzaj olarak gördüğümüz objeleri anlamaya; yeni fikirlerin üretiminde bir sözlük görevi gören mecazi bir yapıyı yaratmaya ve dönüştürmeye yardım edecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müfredatın tanıtılması: Giriş, yoklama ve süre tanımı ve tartışma. Ödev #1 verilmesi
2 Farkındalığı Yaratmak: Göz ve dünyayı nasıl algıladığımız, eskiz araçlarını anlamanın ve çizgi kalitesinin önemi 1. Taslaklar 2. Gesture Çizgiler 3. Contour Çizgiler 4. Tartışma Ödev #2
3 Farkındalığı Yaratmak: Gördüğünü düşündüğün şeyi çiz. Göz / El koordinasyonu farkındalığı 1. Kontur çizgiler 2. Ele bakarak Blind-Contour Çizgiler 3. Check-back contour çizimi 4. Tartışma Ödev #3
4 Farkındalığı Yaratmak: Ayrımlar yapmak. Çizimin mecazi yönleri. Çizimle anlatımda kompozisyonun önemi. 1. Mekân ve Form 2. Temel Kompozisyon Teknikleri 3. Nokta, Çizgi ve iz 4. Tartışma Ödev #4
5 Mekânsal Deneyim: Ayrımlar yapmak. Mekândaki insan figurü. Temel insan oranları ve biçim ve hareketlerin özünü yakalama. Çizimlerde bir mekâna sahip olmanın önemi. 1. Kontur çizgiler 2. Modele bakarak Blind-Contour Çizgiler 3. Check-back countour çizimi 4. Çizgilerin ekonomisi 5. Tartışma Ödev #5
6 Mekânsal Deneyim: Derinlik algısı yaratma.Işığın ve gölgenin mekânı algılamada rolünü anlama. 1. Işık, Ton ve Gölge 2. Çizgi ile tarama teknikleri 3. Overlapping ve Gradients 4.Tartışma Ödev #6
7 Mekânsal Deneyim: Lineer Perspektife deneyimsel bir yaklaşım 1. Perspektife giriş 2. Bir, İki ve Üç noktalı perspektif
8 Mekânsal Deneyim: Lineer Perspektife deneyimsel bir yaklaşım. Bir deneyimi aktarırken storyboardun önemi 1. Perspektife giriş 2. Bir, İki ve Üç noktalı perspektif 3. Storyboard 4. Tartışma Ödev #7
9 Mekânsal Deneyim: Lineer Perspektife deneyimsel bir yaklaşım. Kolaj yapımına ve karma medya temsiline giriş 1. Çeşitli temalara dayalı kolay çalışmaları 2. Tartışma Ödev #8
10 Mekânsal Deneyim: Eşleştirme-“Flying Islands” 1. Ders süresi
11 Katlanan yüzeyler- "Flying Islands" 1. Ders süresi
12 Program ve konum- “Flying Islands” 1. Ders süresi
13 Hikâye- “Flying Islands” 1. Ders süresi
14 Hikâye- “Flying Islands” 1. Ders süresi
15 Hikâye- “Flying Islands” 1. Ders süresi
16 Dönem Projesi Teslim

 

Dersin Kitabı Experiential Drawing, Robert Regis Dvorak. Crisp Publications,inc. Menlo Park, California
Diğer Kaynaklar Design Drawing, Francis D. K. Ching

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest