ARCH 332 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık ve Ütopyacı İmgelem
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 332
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı mimarlıkta ütopya kavramını tanıtmak ve öğrencilere dijital çağda mimari ütopya fikirleri inşa etmek için gerekli olan entelektüel zemini kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ütopya kavramının disiplinler arası alanlardaki karşılıklarını tanımlayabilecektir.
  • mimarlık alanındaki ütopya projeleri hakkında bilgi toplayabilecektir.
  • mimarlıkta çağdaş ütopya kavramını tartışabilecektir.
  • çağdaş ütopya fikrini çeşitli iletişim araçları ile sunabilecektir.
  • okuma, tartışma, bloglama, fotoğraf çekme gibi farklı yöntemleri kullanabilecektir.
Tanımı Ders, mimarlıkta ütopya ve çağdaş ütopya kavramı arasında bir eşik gibi hareket edecektir. Öğrenciler farklı alanlarda ütopyacı fikirleri takip ederek, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki muğlak sınırın keşfine çıkacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders Yapısı ve Gereksinimleri Link: http://www.waithinktank.com/A-Map-to-Utopia
2 Gezgin kavram olarak ütopya Bal, M. (2002). Travelling Concepts in The Humanities: A Rough Guide, Toronto, s.24. (isteğe bağlı okuma)
3 17. yüzyıl mimari ütopyaları Ödev#1
4 18. yüzyıl mimari ütopyaları
5 19. yüzyıl mimari ütopyaları Mitchell, W. (1996). City of Bits, Space, Place, and the Infobahn, The MIT Press, p. 22. (zorunlu okuma)
6 20. yüzyıl ve ütopya
7 20. yüzyıl mimari ütopyaları Friedman, J. (2000). The Good City: In Defense of Utopian Thinking, International Journal of Urban and Regional Research, p. 460-472. (zorunlu okuma
8 20. yüzyıl mimari ütopyaları Ödev#2
9 21. yüzyıl ütopyaları ve dijital çağ Ödev#3
10 21. yüzyıl ütopyaları ve dijital araçlar Hadid, Z. ve Schumacher, P. (2002). Latent Utopias, Introduction to: LATENT UTOPIAS - Experiments within Contemporary Architecture. Lectures & Interviews - Theorizing Architecture. Link: http://www.patrikschumacher.com/Texts/latent.htm (isteğe bağlı okuma) Ödev#4
11 21. yüzyıl ütopyaları ve açık kaynak Link:http://www.openwikitopia.org/index.php?title=Main_Page Ödev#5
12 21. yüzyıl ütopyaları ve bilgisayar oyunları
13 21. yüzyıl ütopyaları ve çağdaş sanat Ödev#6
14 21. yüzyıl ütopyaları ve Laboratuarları Ödev#7
15 Dijital çağda mimarın rolü Ödev#8
16 Kitapçık teslimi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar  Mitchell, W. (1996). City of Bits, Space, Place, and the Infobahn, The MIT Press.  İsteğe bağlı okuma listesi: http://utopyalab.com/2015/01/05/utopya-mimarlik-konusu-ile-ilgili-kitaplar-2/  Mimari ütopyalar hakkında internet sözlüğü: http://aporee.org/parole/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
24
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest