ARCH 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Strüktürlerinde Örnek Çalışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 330
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin içeriği Strüktürel sistemlerin malzemeye ilişkin olarak anlaşılması, Farklı strüktür sistemlerin ve bu sistemlerin ardındaki mekanizma/mantığın anlaşılması, Farklı strüktürel sistemlerle tasarım yapma imkan ve limitlerinin anlaşılması, Dünyada tanınmış binalarda kullanılan farklı strüktürel sistemleri tanımak, Derste vurgu strüktürel analizden çok temel strüktürel kavramlar ve bu sistemlerin grafik sunumu üzerine olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli strüktürel sistemleri, bu sistemlerin işlevlerini ve malzemelerini analiz edebilecekler.
  • Karşılaştıkları yapı sistemleri için uygun inşaat malzemeleri ve montaj yöntemleri seçimlerini yapabilecekler.
  • Ön tasarım aşamasında karşılaştıkları farklı geometriler için doğru strüktürel sistemi öngörebilecekler.
  • Çeşitli strüktürel sistemlerin uyum yeteneği, verimliliği ve limitleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Tanımı Bu ders seminer, ders anlatım ve analiz çalısmalarını içermektedir.Ders öğrencilerin inşaat ve detay tasarımı kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Strüktürel sistemlerin analizi uygun tekniklerin, malzemelerin ve bu malzemelere ait özelliklerin kavranması teması etrafında yapılandırılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının incelenmesi: Giriş, yoklama ve süreç. Tarihsel bağlam içinde strüktürel sistemler, Strüktürel sistemlerin tanımlanması: Tanım, görev, malzeme ve seçim kriterleri. Giriş. Metin dağıtımı ve tartışma
2 Tarihsel bağlam içinde strüktürel sistemler, Strüktürel sistemlerin tanımlanması: Tanım, görev, malzeme ve seçim kriterleri. Metin dağıtımı ve tartışma
3 Ahşap strüktürler: Ağır ahşap karkas, hafif ahşap karkas. Ahşap strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
4 Ahşap strüktürlü tanınmış binaların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
5 Yığma yapılar: Tuğla duvarlar, taş ve beton duvarlar. Yığma yapı örneklerinin incelenmesi. Yığma yapıların inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
6 Çelik ve hafif çelik strüktürler Çelik strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
7 Çelik strüktürlü tanınmış binaların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
8 Beton strüktürler: Yerinde dökme ve prefabrik beton strüktürler. Beton strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi
9 Beton strüktürlü tanınmış yapıların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
10 Gergili strüktürler: Birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri. Gergi strüktürlü binaların incelenmesi. Membran ve halat benzeri malzemelerin inşa yöntemlerine giriş. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
11 Kabuk strüktürler: Form, alan, fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Kabuk strüktürlerin inşa yöntemlerine giriş ve örneklerin incelenmesi.
12 Kabuk strüktürlü tanınmış yapıların incelenmesi. Öğrencilerin verilen örnekler üzerinden strüktür çözümlerini incelemeleri.
13 Tanınmış yüksek yapıların incelenmesi. Yüksek binalarda strüktürler ve örneklerin incelenmesi.
14 Dönemin gözden geçirilmesi Araştırma notlarının ve diğer çalışmaların derlenmesi.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Akademik Araştırma
Diğer Kaynaklar Allen and Iano, Fundamentals of Building Construction, Wiley, 2009 Hadrovic, Structural Systems in Architecture, BookSurge Publishing, 2009 Virginia McLeod, Detail in Contemporary Residential Architecture, Laurence King Publishing, 2007 Wells, Skyscrapers Structure and Design, Laurence King Publishing, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
7
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
Proje
1
4
Çalıştay
7
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
96

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest