ARCH 328 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğa ile Tasarım: Mimari Tasarımda Biyomimikri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 328
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler, doğanın binlerce yıldır bizlere öğrettiği çözümleri araştırarak kendi mimari tasarımlarına uygulamayı,. ekolojik, yapısal ve sürdürülebilir fikirleri doğadan esinlenerek üretmeyi öğreneceklerdir. Araştırdıkları biyomimikri çözümlerini, proje tasarım sürecinde, enerji, yapı, ve sürdürülebilirlik konularında uygulayabilecekler ve bu derste gösterilecek biyomimikri kaynaklarına ulaşarak araştırma yapmayı öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğanın sunduğu somut çözümlerden tasarım üretim konseptleri oluşturarak soyut çıkarımlar yapabileceklerdir.
  • Doğal çevrelerin tasarım sürecine ve diğer alternatiflere katkılarını değerlendirebileceklerdir.
  • Doğayı inceleyerek yaratıcı tasarım metotları kullanımında ileri bir beceri düzeyi geliştirebileceklerdir.
  • Biyomimikri fikir ve çözümlerini tasarım, enerji, yapı, sürdürülebilirlik konularında kullanabileceklerdir.
  • Doğa ve internetin sağladığı geniş bilgi seçeneklerini kullanabileceklerdir.
Tanımı Tasarım sürecinde sürdürülebilirlik nihai hedef ise, tüm fikirlerin, doğadan gelmesi gerekir. Tüm tasarım öğrencilerinin, doğa tarafından bize verilen tüm yanıtları görebilmeleri için doğayı incelemeleri gerekir. Bu yanıtlar; verimli enerji tasarımlı binalar tasarımı, sürdürülebilir malzeme kullanımı, duyarlı şehircilik planlaması veya örneğin doğanın bize sunduğu Fibonnaci teoremini ideal ölçümleri bulabilmek için kullanılabilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müfredatın Tanıtılması: Giriş, yoklama ve der tanımı, ders takvimi. Ödev #1 verilmesi
2 Doğaya Farkındalık: Doğa ve dünyayı anlamak ve tasarımda doğanın çözümlerinin incelenmesinin önemi. Biyomimikri konusu tanıtımı ve mimari tasarımda saha uygulamaları Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Ödev #2
3 Farkındalığı Yaratmak: 9 Stratejide doğanın bizlere sunduğu tasarım çözümleri Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Ödev #3
4 Enerji Uygulamaları: Farkındalık: 1. Doğa Güneş ile çalışır. 2. Doğa sadece ihtiyacı kadar enerji kullanır. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Ödev #4
5 Sürdürülebilir Tasarım Uygulamaları: Farkındalık: 3. Doğa tüm formları işlevsel tasarlar. 4. Doğa her şeyi geri dönüştürür. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Ödev #5
6 Bütünleştirici Biyomimikri Uygulamaları: Farkındalık: 5. Doğa tüm işbirliklerini ödüllendirir. 6. Doğa çeşitliliğe dayalı bir sistemdir. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Yarıyıl projesi konu fikirleri Ödev #6
7 Yapısal Biyomimikri Çözümleri: Farkındalık: 7. Doğa, yerel uzmanlık gerektirir. 8. Doğa tasarımında aşırılıklara izin vermez. 9. Doğa gücünü çözüme yetecek kadar kullanır. Doğa Gözlemi Tasarım Uygulaması Tartışma Yarıyıl projesi Ödev #7
8 Yarıyıl Proje Sunumu Jüri Ödev#8
9 Biomimikri Mimarlık Tasarım Uygulamaları Final proje fikir araştırması Çeşitli konulara dayalı biyomimikri çalışmaları Tartışma Ödev #9
10 Biomimikri Münazara Olimpiyatları Takım Araştırmasi Münazara Çalışma süresi
11 Biomimikri Münazara Olimpiyatları 1. Yarış Münazara
12 Biomimikri Münazara Olimpiyatları Final Yarışları Münazara
13 Final Projesi Tasarımı Final Projesi Çalışma süresi
14 Final Projesi Hazırlığı Final Projesi Çalışma süresi
15 Final Projesi Sunumu Final Projesi Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Biomimicry in Architecture, Michael Pawlyn, RIBA Publishing, 2011
Diğer Kaynaklar Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Janine M. Benyus. HarperCollins Publishers, 2002 The Modulor, Le Corbusier, Birkhauser, 2000 Architecture: Form, Space And Order, Francis D. K. Ching, Wiley Publ., 2014 Internet Resources: Asknature.org/explore

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
24
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest