ARCH 326 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Geometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 326
Güz/Bahar
1
3
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Çağdaş inşaat metotlarındaki gelişmeler, inşaat endüstrisinde tasarımda giderek karmaşıklaşan geometrilere yol açmıştır. Mimarlık geometrisi ve farklı mimari geometrilerin hesabı, konsepti ve üretiminde pratiğe dayalı bir laboratuardır. Öğrenciler, giderek ilerleyen becerilerini geliştirmek, farklı malzemeler kullanarak geometrinin formüle edilişini ve biçim oluşturma yöntemlerini anlamak için CNC ve diğer modelleme araçları gibi dijital tasarım yöntemlerini kullanacaklardır. Öğrenciler tasarım ve üretim notlarını tutacakları bir defter bulunduracaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Laboratuar temelli tasarım araştırmasını organize edebilecek ve yürütebilecektir,
  • Geometriye dair ( klasik, modern ve karmaşık geometri) ileri düzeyde matematiksel ve teorik bir anlayışa sahip olacaktır,
  • Geniş seçenekli modern ve geleneksel malzemeri araştırma, tecrübe etme ve kullanma şansı bulacaktır,
  • Doğru yapı malzemesinin katkısını ve farklı geometrilerin bir araya gelme metotlarını değerlendirebilecektir,
  • Yapı ve tasarım bilgileri için komut dosyası oluşturmada orta dereceli bir beceri düzeyi geliştirebilecektir,
  • Geometric modelleme yöntemlerini ve sonuçlarını kaydedecek ve değerlendirebilecektir,
  • Karmaşık geometrik formları bir araya getirme ve üretmede yapı bilgisini kullanabilecektir.
Tanımı Bu ders seminer, dersler ve atölye çalışmalarını içermektedir. Öğrencilerin detaylı tasarım ve inşa edebilme kapasitelerinin geliştirebilmeleri için uygulama yöntemlerinin üzerinde durulacaktır. Bu ders, yapma, malzemeleri ve özelliklerini deneyimleme teması üzerine kurgulanmıştır. Öğrenciler mimari ve sanatsal donatıların tasarımını birçok faklı açıdan keşfedebileceklerdir. Ekipman ve malzemelere karşı duyarlılık, doğru teknikleri anlama ve güvenlik alışkanlıklarının geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının incelenmesi: Giriş, yoklama ve süreç. Metin dağıtımı ve tartışma Giriş. Atölye çalışması
2 Sanatta ve Mimarlıkta Geometri. Modeller, maketler ve prototipler Klasik ve modern geometriler üzerine seminer ve ders. Temel matematiksel geometriler. Örnek çalışma. Kağıt ile temel geometri çalışmaları
3 Rhinoceros Nurbs ve Grasshopper Grasshopper for Rhino kullanarak görsel komut tekniklerinin temellerinin öğrenilmesi
4 Rhinoceros Nurbs ve Grasshopper Grasshopper for Rhino kullanarak görsel komut tekniklerinin temellerinin öğrenilmesi. Algoritma kaynakları ve parametrik tanımların incelenmesi
5 Araştırma metodolojileri ve üretim Tasarım araştırma metotlarına giriş. Ders notlarını kullanarak tasarım planlaması ve stratejisi. Seri-özelleştirmeye giriş: Yönlendiriciler, 3D modelleme ve yapıda diğer modern metotlar
6 Ahşap kurgusu, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Ahşap ve benzeri malzemelerin inşa yöntemlerine giriş. Model üretimi
7 Metal kurgusu, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Metal ve benzeri malzemelerin inşa yöntemlerine giriş. Model üretimi
8 Yığma yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Tuğla ve taş benzeri malzemelerin inşa yöntemlerine giriş. Model üretimi
9 Gergili yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Gergili yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
10 Betonlu yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Beton ve benzeri malzemelerin inşa yöntemlerine giriş. Model üretimi
11 Betonlu yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Beton ve benzeri malzemelerin inşa yöntemleri. Model üretimi
12 Gelişmiş malzemeler, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Fiberglas ve karbon temelli malzemeler gibi gelişmiş malzemelerin inşa yöntemleri ve fenomenine giriş. Model üretimi
13 Kompozit malzemeler, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri Kompozit malzemelerin inşa yöntemleri ve fenomenine giriş. Model üretimi
14 Gelişmiş malzemeler, sabit değerleri ve inşası, Yeşil ve geri dönüşümlü malzemeler Kompozit malzemelerin inşa yöntemleri ve fenomenine giriş. Model üretimi
15 Araştırmanın tamamlanması Araştırma notlarının derlenmesi ve devam eden işlerin tamamlanması
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yazılım kılavuzları, çevrimiçi eğitimler ve akademik araştırma
Diğer Kaynaklar AD Magazine, Introduction to Architectural technology, Digital Processes, From Control to Design, Materials and Design, Workflow

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
2
30
Çalıştay
1
5
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
Proje
2
10
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest