ARCH 324 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye'de Modern Mimarlık Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 324
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders 1920’li yıllardan günümüze kadar Türkiye’de modern mimarlık kültürünün\noluşmasını, değişimini ve çeşitli temsil biçimlerini incelemeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’de modern mimarlık kültürünün gelişimi hakkında temel bilgi sahibi olmak
  • Türkiye’de modern mimarlığın örnekleri ve mimarlık kültürüne ilişkin yazılanları eleştirel olarak inceleme ve kavrama yeteneğini kazanmak
  • Modern mimarlığın yerel örneklerini yerinde inceleyerek mimarlık ve tasarım kültürüne ilişkin görgüsünü ve bilgi birikimini artırmak
Tanımı Konutun, mutfağın ve mobilyaların modernizasyonu, yeni bina malzemeleri ve inşa tekniklerinin kullanımı, Türkiye’de mimari kültürün gelişiminde mimarlık yarışmalarıyla kamu ve özel sektörün rolü, planlama diskurundaki temel dönüşümler, modern mimarlık, modern aile ve modern yaşama dair popüler medyada yer alan temsiller.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Osmanlı Canlandırmacılığı Dersin hocası tarafından genel sunum
3 Osmanlı Canlandırmacılığı Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
4 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Kamusal Mimarlık Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
5 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Kamusal Mimarlık Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
6 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Modern Konut Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
7 Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Modernizm (1930lar-1950ler) Modern Konut Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
8 Ara sınav
9 Savaş Sonrası Uluslararası Modernizm (1950ler-1980ler) Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
10 Savaş Sonrası Uluslararası Modernizm (1950ler-1980ler) Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
11 Postmodernizm (1980ler-1990lar) Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
12 Postmodernizm (1980ler-1990lar) Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
13 Küresel Modernizm (1990lar-2010lar) Dersin hocası tarafından genel sunum ve Davetli Konuşmacı
14 Küresel Modernizm (1990lar-2010lar) Öğrenci Sunumları ve Rapor Teslimi
15 Genel değerlendirme
16 Genel değerlendirme

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Önerilen Referans Kaynaklar : • Sibel Bozdoğan, Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic (Seattle, WA: University of Washington Press, 2001) • Tansel Korkmaz ed. Architecture in Turkey Around 2000, Issues in Discourse and Practice, 1980-2005 (Ankara: Chamber of Architects of Turkey, 2005) • Sibel Bozdoğan, Esra Akcan, Turkey: modern architectures in history, (London : Reaktion Books , 2012) • Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba eds. Rethinking modernity and national identity in Turkey, (Seattle : University of Washington Press , 1997) • İnci Aslanoğlu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938 (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2010) • Ali Cengizkan, Modernin Saati (İstanbul, Boyut Yayın Grubu, 2002) • Şevki Vanlı, Mimariden Konuşmak, Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı Eleştirel Bakış, 3 cilt, (Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 2006) • Elvan Altan Ergut & Bilge İmamoğlu ed. Cumhuriyet’in Mekânları Zamanları İnsanları, Ankara: Dipnot Yayınları, 2010)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest