ARCH 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşlemsel Tasarıma Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 322
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilerin sayısal mimari tasarım uygulamaları için gerekli olan zihinsel becerileri kazanmasına yardımcı olmaktır. İşlemsel problem çözümü, bilişsel modeller, üretken sistemler, biçim gramerleri, mekan örgütlemesi ve tasarım araçları geliştirme konularına odaklanan uygulamalar aracılığıyla öğrenciler, işlemsel düşünme biçimlerini tanıma ve deneyimleme olanağı elde edeceklerdir. "Yaparak öğrenme" bu ders için çok önemli bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda ders içeriği manuelden sayısala çeşitli tasarım araçları kullanmayı ve geliştirmeyi gerektiren atölye çalışmaları ve tasarım uygulamaları ile yürütülecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, işlemsel düşünme biçimleri ve tasarım alanındaki kullanımlarını sınıflandırabilecektir.
  • Öğrenci, tasarımda parametrik ve ilişkisel düşünme biçimlerini deneyimleyebilecektir.
  • Öğrenci, mimari tasarımda kullanılan çeşitli dijital araçlar hakkında bilgi toplayabilecektir.
  • Öğrenci, dijital tasarım araç ve yöntemlerinin kullanımı için gerekli olan temel becerileri uygulayabilecektir.
  • Öğrenci, farklı işlemsel tasarım uygulamalarını gözlemleyebilecektir.
Tanımı Ders öğrencilerin tasarımda işlemsel düşünme hakkında bilgi ve deneyim sağlayabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu deneyimi sağlayacak atölye çalışmaları esastır. Temel meseleler hakkında basit kuramsal bilgilendirmenin ardından öğrenciler verilen tasarım problemleri üzerinde çalışarak bu bilgileri deneyimleme şansına sahip olacaklardır. Dönem boyunca öğrencilerin bu atölye çalışmalarını tamamlamaları ve sunmaları beklenir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Parametrik tasarım
2 Rhinoceros'a Giriş Ödev 01
3 Grasshopper'a Giriş Ödev 02
4 Data Akış Eşleniği Ödev 03
5 Data Yönetimi Ödev 04
6 Vektörel Dönüşümler Ödev 05
7 Parametrik Denklem ve Alan Ödev 06
8 Hesaplanabilir İşlevler Ödev 07 + Okuma 01
9 Üretici Sistemler Ödev 08 + Okuma 02
10 Kendiliğinden örgütlenme Ödev 09 + Okuma 03
11 Materyal Sistemler Ödev 10 + Okuma 04
12 Tepkisel stratejiler Okuma 05
13 Tasarım ve Üretim Final Proje hazırlıkları
14 Final Proje Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Zorunlu okuma materyalleri haftalık olarak verilecektir
Diğer Kaynaklar Burry, M., Scripting Cultures, AD june 2011 Kieran, S., Timberlake, J. Refabricating Architecture, McGraw Hill, 2004 Menges, A., Hensel, M., Morpho-ecologies, Architectural Association, 2006 Beckmann, J., The Virtual Dimension: Architecture, Representation, and Crash Culture, Princeton Architectural Press, 1998 Stiny, George. Shape: Talking about seeing and doing. Ball, P., The Self-Made Tapestry, pattern formation in nature, Oxfor University Press, 1999 Thompson, D., On Growth and Form, 1942, Dover Reprint Alexander, Christopher. Notes on the Sytnthesis of Form. Heath, T. F.: 1968, "The Algorithmic Nature of the Design Process" In Emerging methods in environmental design and planning;: Proceedings of the Design Methods Group first international conference. G. T. Moore, ed. 57 69. Cambridge, MA

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
28
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
10
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest