ARCH 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarımda İleri Strüktürel Detaylar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 320
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ileri yapı malzeme ve inşa tekniklerine giriş niteliğindedir. Modern mühendisliğin sunduğu çağdaş mimarı olanakları anlamayı sağlar.Ders modern mühendisliğin mümkün kıldığı çağdaş mimarlık olanaklarına bir görüş vererek ileri yapı malzemeleri ve inşa tekniklerine giriş yapar. Dersin amacı pratik düşüncenin tasarım pusulası gibi önerilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İleri yapı malzeme ve tekniklerini öğrenecektir.
  • Mimari ve mühendislik düşüncelerini birleştirecektir.
  • Bina tasarımında güncel teknikleri göz önünde bulunduracaktır.
  • Değişik malzemelerin beraber kullanımlarını gözlemleyebilecektir.
Tanımı Ders sunumları özel strüktürel system tiplojilerini ileri mühendislik ve konvansiyonel olmatan inşay tekniklerini içererek sunar. Seçili sistemler temel bileşenlerini, pratikteki sınırları, gerekli kaynaklar ve uygulama potansiyellerini ifade eden gerçek örnekler üzerinden tanımlanır. Haftalık dersler, öğrenci gruplarının malzeme ve inşa sorunlarıyla doğrudan temas edebilmesi için basit strüktürlerin inşasını içeren uygulamalı eğitimle birleşiktir. Bu dönem, başlıklar Platonik cisimlerin varyasyonları olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Platonik cisimler Wiki: Platonic solid
3 Geodesic kubbeler Wiki: Geodesic domes
4 Gerilim bütünlüğü Wiki: Tensegrity
5 Toprak örtülü sistemler Wiki: Earth structure
6 Strüktürel Yalıtımlı Paneller Wiki: Structural insulated panel
7 Gerilebilir ve pnömatik sistemler Wiki: Tensile structure
8 Ara sınav
9 Özel duvar sistemleri Wiki: Double-skin facade
10 Uzay kafes sistemleri Wiki: Space frame
11 Yapı elemanı olarak konteynırlar Wiki: Intermodal container
12 Gabion yapılar Wiki: Gabion
13 Final projenin inşası
14 Final projenin sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Haftalık Powerpoint sunumlar
Diğer Kaynaklar Web kaynakları haftalık olarak Blackboard üzerinden paylaşılacaktır. Öğrenci işyükü çoğunlukla model yapımı üzerine olacaktır

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
1
20
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest