ARCH 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapım İşletmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere yapım planlaması, iş programlaması ve maliyet hesabını öğretmek.
Mimarın inşaat sürecindeki rolünü kavratmak.
Yapım proje yönetimi terminolojisini öğretmek.
Yapım sürecindeki iletişim ve izleme prosedürlerini öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yapım aktivitelerini bir ağ içinde ilişkilendirip, başlangıç düzeyde iş programı geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, yapım projelerinin iş kalemlerini inceleyip, başlangıç düzeyde maliyet hesapları yapabilecektir.
  • Öğrenci, mimarlık-mühendislik-inşaat sektörüne bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşabilecektir.
  • Öğrenci, yapım mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında başlangıç düzeyde yönetimsel kararlar verebilecektir.
  • Öğrenci, yapım projesi ile ilgili teklif hazırlayıp, tekliflerini sunabilecektir.
Tanımı Bu ders genel olarak öğrencilere inşaat sektörünü tanıtmaktadır. İşveren, tasarımcı (mimarmühendis), ana yüklenici, alt yüklenici ilişkileri ve yapım proje yönetimindeki ana terminioloji konu edilmektedir. Proje ve sözleşme tipleri işlennmekte, miktar ve maliyet hesaplarının ana prensip ve teknikleri işlenmektedir. Ders, aynı zamanda yapım planlaması, programlaması ve zaman, maliyet, kalite üçlüsünün kontrol ve izlenmesi süreçlerini ele almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapı Yönetimine Giriş Dersin öğretim materyalleri • Görsel malzemeler. • Önerilen kitaplar. • S.Alten’in Geçmiş Deneyimler’i hakkında “Vaka Analiz”leri. • Önerilen akademik çalışmalar ve makaleler. • Notlar.
2 YAPI SEKTÖRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ • Haftalık okumalar
3 PROJELERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TEMEL KAVRAMLAR (Portfolyo, program, proje, strateji, planlama vb.) • Haftalık okumalar
4 PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN DÖNEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ. • Haftalık okumalar
5 BİRİNCİL YÖNETİM ALANLARI (İletişim, Entegrasyon vb.) • Ev ödevi hakkında bilgilendirme, detaylar ve açıklamalar
6 TEMEL YÖNETİM ALANLARI . (Maliyet yönetimine giriş / Para akışı) • Maliyet yönetimine yönelik “Vaka Analizi” üzerine tartışmalar.
7 YAPI MALİYETİNİN ESASLARI ve (Maliyet modellemesi) • Haftalık okumalar
8 KALİTE YÖNETİMİNE GİRİŞ / KALİTE PLANLAMASI • Haftalık okumalar
9 ZAMAN YÖNETİMİNE GİRİŞ • Haftalık okumalar
10 TEMEL YÖNETİM ALANLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. (Bu çerçevede ev ödevlerinin değerlendirilmesi, tartışmalar ve açıklamalar.)
11 DİĞER YÖNETİM ALANLARI (Kapsam, Satın Alma, Risk Yönetimi) • Risk yönetimine yönelik “Vaka Analizi”
12 SÖZLEŞME YÖNETİMİNE GİRİŞ • Haftalık okumalar
13 TASARIM YÖNETİMİNE GİRİŞ (Tasarım ihtiyaç raporu ve teknik şartnameler.) • Final ödevi ve araştırma konuları hakkında tartışma, detaylar ve açıklamalar
14 Yapı yönetimine dönük “Kavramlar” ve kavramlar üzerine tartışmalar (Fizibilite - Değer Mühendisliği, Proaktivite, Mega Projeler,Uluslararası yapı yönetimine dönük dokümanların tanıtımı ve yapı yönetimi eğitimlerinin genel değerlendirmesi vb.) • Değer mühendisliğine yönelik “Vaka Analizi”
15 Ev ödevlerinden seçilmiş örneklerin değerlendirilmesi ve tartışılması • Haftalık okumalar
16 Ev ödevlerinden seçilmiş örneklerin değerlendirilmesi ve tartışılması • Haftalık okumalar

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar
  • Passenheim, O. (2009). Project Management. Ventus Publishing, ISBN 978-87-7681-487-8.
  • Oberlender, G.D. (2000). Project Management for Engineering and Construction. 2nd, Thomas Casson Publishing, ISBN 0-07-039360-5.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest