ARCH 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapım İşletmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere yapım planlaması, iş programlaması ve maliyet hesabını öğretmek.
Mimarın inşaat sürecindeki rolünü kavratmak.
Yapım proje yönetimi terminolojisini öğretmek.
Yapım sürecindeki iletişim ve izleme prosedürlerini öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yapım aktivitelerini bir ağ içinde ilişkilendirip, başlangıç düzeyde iş programı geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, yapım projelerinin iş kalemlerini inceleyip, başlangıç düzeyde maliyet hesapları yapabilecektir.
  • Öğrenci, mimarlık-mühendislik-inşaat sektörüne bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşabilecektir.
  • Öğrenci, yapım mevzuatı, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında başlangıç düzeyde yönetimsel kararlar verebilecektir.
  • Öğrenci, yapım projesi ile ilgili teklif hazırlayıp, tekliflerini sunabilecektir.
Tanımı Bu ders genel olarak öğrencilere inşaat sektörünü tanıtmaktadır. İşveren, tasarımcı (mimarmühendis), ana yüklenici, alt yüklenici ilişkileri ve yapım proje yönetimindeki ana terminioloji konu edilmektedir. Proje ve sözleşme tipleri işlennmekte, miktar ve maliyet hesaplarının ana prensip ve teknikleri işlenmektedir. Ders, aynı zamanda yapım planlaması, programlaması ve zaman, maliyet, kalite üçlüsünün kontrol ve izlenmesi süreçlerini ele almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapı Yönetimine Giriş
2 Yapının Örgütlenmesi Walker, A. (2007). Project Management in Construction (5th ed.). Oxford: Blackwell Publishing. Chapter 1.
3 Proje Yürütme Metodları – Proje Kronolojisi Gould, F. and Joyce, N. (2009) “Construction Project Management” New Jersey: Prentice Hall Chapters 4,5
4 Tasarım, İhale ve Yapım Aşamasındaki Hizmetler Gould, F. and Joyce, N. (2009) “Construction Project Management” New Jersey: Prentice Hall Chapters 6,7,8.
5 Arasınav
6 Keşif ve Bütçelendirme Gould, F. and Joyce, N. (2009) “Construction Project Management” New Jersey: Prentice Hall Chapter 9.
7 İş Programları
8 İş Programları Hinze, J. W. (2004) "Construction Planning and Scheduling": New Jersey: Prentice Hall Chapter 3
9 Dönem Projesi Ön Sunumu
10 Yapım Hukuku Gould, F. and Joyce, N. (2009) “Construction Project Management” New Jersey: Prentice Hall Chapter 13.
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Gould, F. and Joyce, N. (2009) “Construction Project Management” New Jersey: Prentice Hall Chapter 14.
12 Arasınav
13 Yapı Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Gould, F. and Joyce, N. “Construction Project Management” (Prentice Hall, U.S.A., 2009) bu derste kullanılan temel kaynaktır.
Diğer Kaynaklar Walker, A. (2007). Project Management in Construction (5th ed.). Oxford: Blackwell Publishing. Hinze, J. W. (2004) \"Construction Planning and Scheduling\": New Jersey: Prentice Hall Chapter 3.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest