ARCH 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık için Çevresel Kontrol Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 305
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Doğal kaynaklar ve binaların çevresel performansları arasındaki ilişkiyi anlamak v kullanıcıların Termal, akustik ve aydınlanma ihtiyaçları ile ilişkili yapı fiziği alanlarında bilgi sahibi olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapıların fiziki özellikleri ve zaman içerisindeki doğal süreçlerin arasındaki nicel ve nitel etkileşimleri ve bunların mekan kullanımı ve kullanıcı konforuna etkilerini anlayabilecektir
  • Enerji talebini ve bina kullanımı ve yapımındaki diğer doğal kanynakları etkileyen çevresel parametreleri kavrayacaktır
  • Bir binanın yaşam döngüsü boyunca çevresel etkide form, inşaat sistemi, malzeme ve yapı işlemi gibi ana tasarım faktörlerinin önemini tanıyacaktır.
  • Mimari tasarımda önemli bir yol gösterici olarak çevresel performansı tanıyacaktır.
  • Çevresel mühendislik alanlarındaki diğer disiplinlerle iletişim kurabilecektir.
  • Eski mimari yapıların doğa ile ilişkilerini değerlendirecek ve dersler çıkarabilecektir.
Tanımı Bu ders, fiziksel çevrenin yapılar ile ilişkisine dair kuramsal ve uygulama bilgisi sunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. İnsan ve çevre
2 İklim
3 Konfor
4 Fizik ve malzeme
5 Bina kabuğu
6 Solar radyasyon ve kontrolü
7 Pasif ısıtma
8 Ara Sınav
9 Pasif soğutma
10 Havalandırma
11 Akustik
12 Güneş ışığı ile aydınlatma
13 Kentsel konfor
14 Poster sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Blackboard sayfasında ilan edilecektir. Dağıtılan notlar dersin yazlıca belli bir bölümünü içerecektir. Bu yüzden öğrencilerin not tutması gereklidir.
Diğer Kaynaklar Blackboard sayfasında ilan edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest