ARCH 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 304
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bir mimari projenin teknik yönden gerçekleştirilebilir hale gelmesi için tüm altyapının hazırlanması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, bir yapı projesinin teklif sürecinden itibaren geçirdiği tüm safhaları uygulayabilecektir.
  • Öğrenci, proje süresince haftalık ilerleme raporu oluşturabilecektir.
  • Öğrenci, mimari yapı projesini strüktürel detayların statik hesaplarından yola çıkarak boyutlandırabilecektir.
  • Öğrenci, yeşil ve sürdürülebilir yapı tasarımının kuralları hakkında bilgi toplayabilecektir.
  • Öğrenci, güncel yönetmelikleri kullanabilecektir.
  • Öğrenci, güncel yönetmelikleri değerlendirebilecektir.
Tanımı Sabit ve hareketli yük, rüzgar yükü, sismik yapısal sistem kriterleri ile betonarme, çelik ve ahşap konstrüksiyonların genel ilke, analiz ve tasarımları, kolon, yapısal detay, yalıtılmış ve birleştirilmiş pabuçlar ve toprakaltı koşulları ve temel tasarımı analizi çalışılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ön hazırlık yok
2 İnşaata Giriş Haftalık Okumalar
3 Temeller Haftalık Okumalar
4 Alt Strüktür Video Haftalık Okumalar
5 Üst Strüktür Video Haftalık Okumalar
6 Avrupa Tüzük ve Yönetmelikleri Video Haftalık Okumalar
7 Ara sınav
8 Betonarme Tasarım Haftalık Okumalar
9 Yeşil tasarım Haftalık Okumalar
10 Çelik Yapı Tasarımı I Video Haftalık Okumalar
11 Çelik Yapı Tasarımı II Haftalık Okumalar
12 Tüzük ve Yönetmelikler Haftalık Okumalar
13 Ahşap Tasarım Haftalık Okumalar
14 Depremsel Tasarım Video Haftalık Okumalar
15 Yangın Güvenliği için Yapı Tasarımı Haftalık Okumalar
16 Proje Değerlendirme Proje çizimleri

 

Dersin Kitabı Haftalık Powerpoint Sunumlar ve ilgili görsel medya.
Diğer Kaynaklar İlgili internet kaynakları / Related internet resources;Örneğin / such as:http://www.architectureweek.comhttp://www.izmir.bel.tr/izmirdeprem/izmirrapor.htmhttp://www.izmir.bel.tr/Menu.asp?menuID=713&MenuName=Yönetmeliklerhttp://www.koeri.boun.edu.tr/Kitaplar / Books:The Strength of Architecture: Why Buildings Stand Up, Mario Salvadori, Norton, 2002, ISBN 0393306763Structural Anaysis, R.C. Hibbeler, 6th Ed. in SI Units, Prentice Hall, 2006, ISBN 0131976419The Construction of Buildings Vol.4: MultiStorey Buildings, Foundations, Steel Frames, Concrete Frames, Floors, Wall Claddings, BARRY, 4th Ed., Blackwell Science, 1996, ISBN 0632039116Structure as Architecture, Andrew W. Charleson, Elsevier, 2005, ISBN 0750665270Structural Details in Concrete, M.Y.H. Bangash, Blackwell Scientific, 1992, ISBN 063202853XSpace Grid Structures, John Chilton, Architectural Press, 2000, ISBN 0750632755Design of Concrete Structures, Arthur H. Nilson, George Winter, McGrawHill International, 1987, ISBN 0070465614Structural Steel Design, Joseph E. Bowles, McGrawHill International, 1988, ISBN 0070067651Fire From First Principles, a design guide to building fire safety, Paul Stollard, John Abrahams, 3rd Ed., 1999, E&FN SPON, ISBN 0419242708Structural Design for Fire Safety, Andrew H. Buchanan, Wiley, 2002, ISBN 0471890607

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
3
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
74

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest