ARCH 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bina Yapım Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 303
Güz
1
4
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı -Öğrencilerin proje aşamalarındaki farklı mimari çizim standartlarını öğrenmesini sağlamak; Mimari tasarıma teknik bakış açısı geliştirmek; Bina yapım projesinin gerekliliği olan detay geliştirmeyi öğretmek; Yapım endüstrisi paydaşlarıyla etkileşimi sağlamak bu dersin amaçlarını oluşturmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Uygulama projesi kapsamında belirtilen çizimleri ve maket çalışmasını üreteceklerdir..
 • Dış paydaşlardan elde edilen girdiler ile, yapım sektöründe kullanılan grafik anlatıma uygun projeler sunabileceklerdir.
 • Mimari tasarımlarda kullanılmak üzere güncel malzeme ve yapı bileşenlerini araştırabileceklerdir.
 • Mimari detaylar geliştirip çizebileceklerdir.
 • Kuramsal derslerde edilen yapım bilgileri ile mimari projeleri ilişkilendirebileceklerdir.
Tanımı Yapım ve Malzemeler I-II dersleri bu derse temel oluşturmaktadır. Öğrencilerin bir mimari projeyi tüm uygulama detaylarını geliştirerek tasarlamaları gerekmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Gereklilikler – Proje tanımlaması – Bina seçimi Yapım sistemleri araştırması, referans dosyalarının hazırlanması
2 Uygulama Projesi • Vaziyet/Yerleşim Planı-Kesiti (1/200) • Kat Planları (1/50) • Referans dosyası ve eskiz defteri
3 Uygulama Projesi • Kat Planları (1/50) • Temel Planı (1/50) • Kesitler ve Görünüşler (1/50) • Referans dosyası ve eskiz defteri
4 Uygulama Projesi • Çatı Planı (1/50) • Kesitler ve Görünüşler (1/50) • Maket (1/50) • Referans dosyası ve eskiz defteri
5 Uygulama Projesi • Tüm Planlar (1/50) • Strüktür sistemi • Maket (1/50) • Referans dosyası ve eskiz defteri
6 Uygulama Projesi • Tüm Planlar (1/50) • Tavan Planları (1/50) • Kesitler ve Görünüşler (1/50) • Maket (1/50) • Referans dosyası ve eskiz defteri
7 Arasınav-1: Ders saati başında tüm çalışmaların ve maketin teslim edilmesi. Ders saatinde arasınavın yapılması. • JÜRİ 1: Avan projenin kritikler doğrultusunda revize edilmesi
8 Uygulama Projesi • Sistem Kesiti (1/20) • Maket (1/20) • Referans dosyası ve eskiz defteri
9 Uygulama Projesi • Sistem Kesiti (1/20) • Maket (1/20) • Referans dosyası ve eskiz defteri
10 Uygulama Projesi • Sistem Kesiti (1/20) • Maket (1/20) • Referans dosyası ve eskiz defteri
11 Uygulama Projesi • Merdiven plan ve kesitleri(1/20) • Maket (1/20) • Referans dosyası ve eskiz defteri
12 Arasınav-II: Ders saati başında tüm çalışmaların teslim edilmesi. Ders saatinde arasınavın yapılması. • JÜRİ 2: Kesin projenin kritikler doğrultusunda revize edilmesi
13 Uygulama Projesi • Mutfak, banyo, merdiven plan ve kesitleri (1/20) • Maket (1/20) • Referans dosyası ve eskiz defteri
14 Uygulama Projesi • Mutfak, banyo, merdiven plan ve kesitleri (1/20) • Maket (1/20) • Referans dosyası ve eskiz defteri
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Teslimi

 

Dersin Kitabı Ders verilen proje tanımı çerçevesinde uygulama projelerinin çizilmesini hedeflemektedir. Bu süreç kapsamında birebir stüdyo ortamında verilecek kritikler, öğrencilerin izleyeceği esas ve standartlar ders notlarını oluşturacaktır.
Diğer Kaynaklar
 • Ching, Onouye, Zuberbuhler “Building Structures Illustrated” (Wiley)
 • Ching “Building Construction Illustrated” (Wiley)
 • Ramsey,Sleeper “Architectural Graphic Standards” (Wiley)
 • Şahinler, Kızıl “Mimarlıkta Teknik Resim” (YEM Yayın)
 • Yücesoy “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, (Yapı Yayın)
 • Toydemir, Bulut “Çatılar”, (YEM Yayın)
 • Mimarlar Odası Genel Merkezi “Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları”
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Mimari Proje Düzenleme Esasları”

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
15
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest