ARCH 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 302
Bahar
1
8
5
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Orta ölçekli mimari tasarım projelerine uygulanmakta olan araştırma, konsept geliştirme, biçimsel manipülasyon ve teknik becerilerde hakimiyet kazanmak olduğu kadar kentsel tasarım ve yerleşim planlamada temel deneyim sahibi olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım temelli biçimsel deneyleme yapabilecek,
  • Verilen proje alanına kentsel tasarım analiz tekniklerini uygulayabilecek,
  • Mahalle ölçeğinde kentsel tasarım önerisi geliştirebilecek,
  • Mimari konseptler oluşturabilme, ölçme ve değerlendirebilecek,
  • Mimari konseptleri strateji olarak tasarım projelerine tatbik edebilecek,
  • Mimari proje yapımında teknik uzmanlık kanıtlayabilecek,
  • Çağdaş yapı ve malzeme sistemlerini inceleyip değerlendirebileceklerdir.
Tanımı Mimari tasarım projelerinin verilen metodoloji takip edilerek oluşturulması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısım A –Araştırma Örnek İncelemesi
2 Kısım A – Arazi İncelemesi Öyküsel İskelet
3 Kısım A – Kavramsal Vizyon ve Stratejileri Belirleme
4 Kısım A – Programa dair Master Plan önerileri
5 Kısım A – Şematik Master Plan önerileri
6 Kısım A – DEĞERLENDİRME SUNUM
7 Kısım B - Araştırma Program ve Kavram Geliştirme
8 Kısım B – Şematik Tasarım Metodu / Zaman Çizelgesi
9 Kısım B – Şematik Biçimsel ve Mekansal Çalışmalar
10 Kısım B – Tasarım Geliştirme Fonksiyonel Çalışmalar
11 Kısım B – DEĞERLENDİRME SUNUM
12 Final – Tasarım Geliştirme Çizimlerin geliştirilmesi
13 Final – Tasarım Geliştirme Sunumun geliştirilmesi
14 Final – Tasarım Geliştirme Çizimlerin tamamlanması
15 Final – Tasarım Geliştirme Maketlerin tamamlanması
16 FİNAL DEĞERLENDİRME SUNUM

 

Dersin Kitabı

Zorunlu ders kitabı olmamakla ders süresince birlikte belirli aralıklarla istenen okumalar bildirilebilir.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
272

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest