ARCH 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 301
Güz
1
8
5
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mimari Tasarım III dersini alan öğrenciler, mimari tasarım metodolojisinin uygulandığı çeşitli boyutlardaki durumları keşfedebileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Daha önce aldıkları tasarım stüdyolarındaedinilmiş becerilerindeki yeterliliklerini mimari bir projenin tasarımı üzerinden ispatlayabilecek,
  • Mimari tasarım problemlerini dijital ve manüel gösterim tekniklerini birleştirerek çözebilecek,
  • Mimari grafikleri dijital ve manüel gösterim tekniklerini birleştirerek ileri derecede oluşturabilecek,
  • Tasarım problemlerinin çözümünde metodolojik yaklaşımı açıklayarak kanıtlayebileccek,
  • Mimari tasarım projelerine bileşimsel teknikleri uygulayebilecek,
  • Temel tektonik anlatımı gösteren mimari formları meydana getirebilecek,
  • Biçimlendirilmiş mekan ve verilen bağlam arasındaki mimari diyaloğu geliştirebilecektir.
Tanımı Mimari tasarım projelerinin verilen metodoloji takip edilerek oluşturulması

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. Aşama – Veri Sözlüğü Öğreticiler
2 1. Aşama – Veri Sözlüğü Doğrusal, Düzlemsel ve Hacimsel Elemanlar
3 1. Aşamanın Tamamlanması SERGİ
4 2. Aşama - Topoğrafya Küpler ve Transformasyon
5 2. Aşama - Topoğrafya Tektonik Elemanlar ve Analizler
6 2. Aşama - Topoğrafya Çizimler ve Görseller
7 2. Aşamanın Tamamlanması DEĞERLENDİRME
8 3. Aşama – Mekan Yapma Kavramsal Araştırma
9 3. Aşama – Mekan Yapma Mekansal İnceleme
10 3. Aşama – Mekan Yapma Fonksiyonel Çalışmalar
11 3. Aşama – Mekan Yapma Biçimsel Keşifler
12 3. Aşama – Mekan Yapma Tasarım geliştirme
13 3. Aşamanın Tamamlanması ASKI
14 4. Aşama – Sentez TESLİM
15 Dönem değerlendirmesi için final hazırlıkları Sunum geliştirme
16 Teslim ve final jüri SUNUM

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
272

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest