ARCH 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinemada Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 300
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Filmler çerçevesinde mimarlık ve çevre arasındaki ilişki inceleyen öğrencinin teorik, analitik ve algısal farkındalıklarını geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, disiplinlerarası düzeyde kültürel eleştiri yapabilecektir.
  • Öğrenci, İngilizce akademik yazı yazabilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası konularda akademik araştırma yapabilecektir.
  • Öğrenci, izleme/gözlem yapma, tartışma, araştırma, okuma, yazma, ve sunum gibi farklı yöntemleri kullanabilecektir.
  • Öğrenci fikirlerini filimle ifade edebilecektir.
Tanımı Bu ders, mimari mekanın temsilcisi olarak film atmosferine ve sinema ve çevresnin algısal açılarına odaklanır. Kurgu filmler ruhsal durum, mekan, mimari ve tasarım açısından incelenir ve temsiliyet, montaj, zaman, renk, ışık ve ses kavramları tartışılır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısa filmlerle giriş
2 Film1
3 Film2
4 Film3
5 Film4 Film 1, 2 ya da 3’un film analizi.
6 Film5
7 Film6
8 Film7
9 Film8 Film 4, 5, 6 nın analizi
10 Sunumlar Sunum ve metin hazırlanması
11 Kısa filmler Kısa film çekimi
12 Film 9
13 Film 10
14 Film 12
15 Film 13 Film 7, 8, 9 un analizi
16 Finaller Arch 300 Film Festivali

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar . AD: Architecture + Film, M. Toy, ed., 1994. AD: Architecture + Film II, B. Fear, ed., 2000. Alien Zone II: The Spaces of Science Fiction Cinema, A. Kuhn, ed., 1999. Architecture and Film, M. Lamster, ed., 2000. Architecture in Cinema: A Relation of Representation Based on Space, G. Kaçmaz Erk, 2009. Cinema and Architecture: Melies, MalletStevens, Multimedia, F. Penz and M. Thomas, eds., 1997. Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context, M. Shiel and T. Fitzmaurice, eds., 2001. Cinematic City, D.B. Clarke, ed., 1997. Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, D. Neumann, 1996. Form Follows Film: Design and Cinema, B. Uluoğlu, A. Ensici and A. Vatansever, eds., 2006. OASIS 66: Virtuality Here: Space in Cyberfiction, L. Schrijver and P. Avidar, eds., 2005. Projected Cities: Cinema and Urban Space, S. Barber, 2002. The Architecture of Image: Existential Space in Cinema, J. Pallasmaa, 2001

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest