ARCH 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Yapı ve Malzemeler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 208
Bahar
1
4
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere ince yapı malzemelerini öğretmek. Öğrencilere bina sistemleri (mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, özel sistemler) süreçlerini öğretmek. Mimarın bina sistemleri yapım sürecinde rolünün öğretilmesi. Bina sistemleri terminolojisini, malzemeleri ve ekipmanları kapsamında öğretmek. Yapım endüstrisine ilişkin kaynaklarla öğrencilerin etkileşimini sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Binaların temel dış yüzey kaplamalarını tasarlayabilecektir.
  • Bina tasarımlarında ısı ve nem yalıtımı çözümleri uygulayabilecektir.
  • Temel bina yapım aşamalarını takip edebilecektir.
  • Bina yüzeylerinde kullanılan ince malzemeleri sınıflandırabilecektir.
  • Temel inşaa çizimlerini okuyabilecektir.
  • İnşaat sektöründeki tedarikçi ve imalatçılardan bilgi toplayabilecektir.
Tanımı Bu ders bir önceki dönemde işlenen strüktürel sistemler bilgisi devamında strüktürel olmayan bina elemanları ve sistemleri üzerine odaklanır. Ders teoriden çok stüdyoda yapılan uygulamaya yönelik konuları ele alır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Proje 1 giriş
2 Çatı Sistemleri 1 / Uygulama 1
3 Çatı Sistemleri 2 / Uygulama 2
4 Arazi Gezisi 1
5 Duvar Sistemleri 1 / Uygulama 3
6 Duvar Sistemleri 2 / Uygulama 4
7 Ara Sınav-1 ve Arazi Gezisi 2 Proje 1 Teslimi - Proje 2 giriş
8 Kapı ve Pencere / Uygulama 5
9 Merdivenler 1 / Uygulama 6
10 Merdivenler 2 / Uygulama 7
11 Arazi Gezisi 3
12 Islak Hacimler / Uygulama 8
13 Proje çalışması
14 Ara Sınav 2 ProjeTeslimi 2
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “Building Construction Illustrated" by Francis K. Ching (ISBN-13: 978-1118458341 ISBN-10: 1118458346)
Diğer Kaynaklar Diğer kaynaklar dönem boyunca Blackboard üzerinden paylaşılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
24
Arazi Çalışması
1
6
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
1
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest