ARCH 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Yapı ve Malzemeler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 207
Güz
1
4
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders şu konuları kapsamayı hedefler:  Sibermekan dışında binalar nasıl yapılır  Mimarinin ham malzemeleri  Standart strüktürel sistemler ve elemanları Bina inşa aşamalarıİ nşa çizimlerinin dili  Tasarım veinşaat birbirlerini nasıl etkilerler
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bina yapım sürecini anlayabilecek
  • Temel yapı malzemelerinin özelliklerini ve doğru kullanımlarını anlayacaktır
  • Çeşitli bina elemanlarını tanımlayabilecek
  • İnşa çizimleri ve yazımına aşina olacak
  • Malzemele veinşa tekniklerinde tasarım fikirleri oturtabilecektir.
Tanımı Bu ders öğrencileri bina yapım sistemleri ve malzemelerin, mimari temsilleri ile birlikte tanıtır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş | Binalar ve doğal kuvvetler
2 Temeller Uygulama 1
3 Kagir yapılar Uygulama 2
4 Teknik gezi
5 Beton yapılar Uygulama 3
6 Beton yapılar - 2 Uygulama 4
7 Teknik gezi - 2
8 Arasınav – I Uygulama 5
9 Çelik yapılar Uygulama 6
10 Teknik gezi - 3
11 Ahşap yapılar Uygulama 7
12 Bina kabuğu Uygulama 8
13 Duvar ve bölme sistemleri
14 Dönemin Değerlendirilmesi Poster teslimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Blackboard sayfasında ilan edilecektir. Dağıtılan notlar dersin yazlıca belli bir bölümünü içerecektir. Bu yüzden öğrencilerin not tutması gereklidir.
Diğer Kaynaklar Blackboard sayfasında ilan edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
12
Laboratuvar / Uygulama
1
16
Arazi Çalışması
3
7
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
15
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
85
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
15
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
3
3
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest