ARCH 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dinamik ve Yapısal Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 206
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders mimarlık öğrencilerine temel mühendislik kavramlarını, tasarım prensiplerini, pratik ve teorik bilgiler eşliğinde vermektedir. Ders ARCH 205: Statik ve Mukavemet” dersinin devamı niteliğindedir. Bunların yanı sıra ilgili tasarım yönetmeliklerine de giriş yapılacaktır. Statik ve dinamik kuvvetlerin yapılarda oluşturduğu etkiler analiz edilecek, bu yüklerin oluşturduğu etkilerin arasındaki önemli farklar incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapısal analiz yöntemleri kullanılarak tasarım problemleri incelenebilecektir,
  • Yapı mühendisliği prensipleri kullanılarak mimarı elemanların ön boyutlandırılması yapılabilecektir,
  • Farklı yapısal formlar sınıflandırılabilecektir,
  • Statik ve dinamik yükler ve bunların oluşturduğu etkiler arasındaki temel farklar anlaşılacaktır.
Tanımı Ders ağırlıklı olarak yapısal bina bileşen ve sistemlerini incelemektedir. Mimari tasarım sürecinin yapısal mühendislik esasları ile ilişkileri analitik yöntemler ile analiz edilip, söz konusu esaslar sayısal modeller ile test edilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Strüktürel Sistemlere Genel Bakış
2 Yük Taşıma Sistem Çeşitleri
3 Yapı strüktürlerinde örnek binalar
4 Yapı strüktürlerinde örnek binalar
5 Çelik kiriş ağırlıklı kiriş tasarım prensipleri - (Bükülme formülleri)
6 Çelik kiriş ağırlıklı kiriş tasarım prensipleri - (Egzersizler)
7 Ara Sınav
8 Deprem ve deprem yüklerine giriş
9 Depreme dayanıklı yapı tasarımına giriş (Strüktürel prensipler)
10 Depreme dayanıklı yapı tasarımına giriş (Strüktürel olmayan prensipler)
11 Dönem Projesi - Depreme dayanıklı yapı tasarım
12 Tatil
13 Dönem Projesi - Depreme dayanıklı yapı tasarım
14 Dönem Projesi - Depreme dayanıklı yapı tasarım
15 Dönem projelerinin sunumu
16 Dönem projelerinin deprem testi

 

Dersin Kitabı Ders notları öğrenciye verilecektir, ancak öğrencilerin derslerde not tutması beklenmektedir.
Diğer Kaynaklar Fundamentals of Structural Analysis, Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Anne M. Gilbert, McGraw-Hill Higher Education, 2010. Dynamics of Structures, Anil. K. Chopra, Prentice-Hall, 4th Edition, 2013.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
107

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest