ARCH 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Statik ve Mukavemet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 205
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, mimarlık öğrencilerine temel mühendislik kavramlarını, tasarım ilkelerini, ve detaylı tasarım dersleri için altyapıyı oluşturmayı hedefler. Öğrenci bu ders sonunda iki ve üç boyutlu mühendislik yapı elemanlarının çeşitli dış yük ve diğer etkiler altında davranışlarını kavrayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, statik ve mukavemet ile ilgili tasarım problemlerini grafik metodlar vasıtasıyla inceleyebilecektir.
  • Öğrenci, biçim ile yapısal kuvvetleri başlangıç düzeyde ilişkilendirebilecektir.
  • Öğrenci, mimari tasarımlarda kulllanılan taşıyıcı sistemleri tasnif edebilecektir.
  • Öğrenci, yapı elemanlarını etkileyen yükleri tanımlayabilecektir.
Tanımı Skaler ve vektörel büyüklükler, bileşke kuvvetin bulunması, noktasal parçacığın dengesi, moment ve kuvvet sistemleri, serbest cisim diyagramları, rijit cismin dengesi, kafes sistemler, kiriş ve kolonlarda iç kuvvetler. Gerilme ve şekil değiştirme, mühendislik malzemelerinin mekanik özellikleri ve Hooke yasası, emniyet faktörleri ve atalet momenti, eksenel yüklü çubuklar ve deformasyon hesabı, kirişlerde eksenel kuvvet, kesme kuvveti, moment diyagramları, basit eğilme, kiriş tasarımı, diğer basit mukavemet halleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ön hazırlık yok
2 Force vectors and resultant force systems, equilibrium of a particle Ön hazırlık yok
3 Moment and equivalent force systems, free body diagrams Ön hazırlık yok
4 Equilibrium of a rigid body Ön hazırlık yok
5 Structural analysis of trusses Ön hazırlık yok
6 Internal forces in beams and columns Ön hazırlık yok
7 Değerlendirme / Ara Sınav Ön hazırlık yok
8 Deformable bodies, stress and strain concepts, mechanical properties of materials and Hooke’s law Ön hazırlık yok
9 Axial load in rods, axial deformations Ön hazırlık yok
10 Diagrams for internal forces Ön hazırlık yok
11 Pure bending Ön hazırlık yok
12 Design of beams Ön hazırlık yok
13 Midterm Exam 2 Ön hazırlık yok
14 Review 1 (Statics) Ön hazırlık yok
15 Review 2 (Strength of Materials) Ön hazırlık yok
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı “Statics and Mechanics of Materials, R.C. Hibbeler, Second Edition, Pearson-Prentice Hall “ kitabından haftalık notlar ve Powerpoint Sunumlar
Diğer Kaynaklar İlgili internet kaynakları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest