ARCH 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlık Tarihleri ve Kuramları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 204
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1750’den 1990’a kadar mimarlık tarihinin gelişimini anlaması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, 19. ve 20. yüzyıl mimarlığının ana akımlarını açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, 19. ve 20. yüzyıl mimarlığının önemli mimarlarının eserlerini arkasındaki düşünsel altyapı ile birlikte açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, mimarlıkta Endüstri Devrimi'nin etkilerinin açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, iktidar, gelenek, doğa ve toplumsal cinsiyet gibi kavramların 19. ve 20. yüzyıllarda mimarlık ile kurduğu ilişkileri açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, 19. ve 20. yüzyıl kentsel ve kent planlama önerilerini karşılaştırabilecektir.
Tanımı 1750'den 1990’lara kadar mimarlık tarihi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Mimaride “Kanon” Nedir? J. Summerson, The Classical Language of Architecture, pp. 717.
2 Aydınlanma Mimarlığı M. A. Laugier, An Essay on Architecture, pp. 714.
3 19. Yüzyıl Nostaljisi John Ruskin, excerpts from The Stones of Venice.
4 19. Yüzyıl Teknolojisi E. ViollettleDuc, The Architectural Theory of ViolletleDuc, pp. 115,116, 187, 192-3.
5 Gökdelen ve Banliyöler Frank Lloyd Wright, “Organic Architecture” and “Young Architecture”, Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 25, 124-125.
6 Erken 20. Yüzyıl Öncü Olanlar Okuma Parçası: A. Sant’Elia and F.T. Marinetti, “Futurist Architecture,” from Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 34-38.
7 Werkbund, Bauhaus ve Toplu Konut Hermann Muthesius and Henry van de Velde, “Werkbund Theses and Antitheses,” Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 28-31.
8 Ara Sınav
9 Resmi Tatil
10 Modernizm 1: Le Corbusier Adolf Loos, “Ornament and Crime,” Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 19-24.
11 Modernizm 2: Mies, Loos, Aalto Le Corbusier, “Towards a New Architecture” and “Five Points” from Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, pp. 59-62, 99-101.
12 Almanya ve İtalya da 1930 larda Albert Speer, “The Führer’s Buildings” (1936), pp. 7277.
13 2. Dünya Savaşı Sonrasında Mimarlık Interview with Louis Kahn in Conversations with Architects, pp. 178 189.
14 Modernizmden Sonra Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, “Some Definitions Using the Comparative Method,” from Learning from Las Vegas, pp. 87103.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar Alan Colquhoun, Modern Architecture, Oxford: Oxford University Press, 2002.William Curtis, Modern Architecture since 1900, London: Phaidon Press, 2001HannoWalter Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, New York: Princeton Architectural Press, 1996.Ulrich Conrads, ed, Programs and Manifestoes in 20th Century Architecture, Cambridge USA: The MIT Press, 1970.Izmir Architectural Guide, İzmir: İzmir Branch of Chamber of Architects of Turkey, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
9
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
6
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest