ARCH 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 202
Bahar
1
8
5
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı İkinci mimari tasarım stüdyosu, estetik, yapısal, işlevsel ve çevresel faktörleri göz önüne alarak mimari tasarımı kullanıcı, arazi ve bağlamla ilişkili olarak ele alır. Aynı zamanda form, yapı ve detay çözümlemelerini geliştirmeyi amaçlar. Stüdyo aynı zamanda birinci dönemde keşfedilen becerileri geliştirmeyi hedefler. İkinci dönem boyunca öğrenciler, çeşitli değişkenler kullanarak bir yapının arazi ve kullanıcısıyla ilişkisini anlama yeteneklerini geliştirirler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Öğrenci, mimarlığın klasik örneklerinde farklı yapısal sistemleri mimari tasarım projelerinin bir süreç bileşeni olarak analiz edebilecektir.
 • Öğrenci, mimari tasarım projelerine form ve mekan yapımını hangi yapısal türlerin etkilediğinin yollarının bilgisini uygulayabilecektir.
 • Öğrenci, mimari tektonik-strüktür, malzeme, inşaat ve birleştirme-bilgisini tasarım projelerine uygulayabilecektir.
 • Öğrenci, program, bağlam, kullanıcı ve yapı organizasyonu bakımından gittikçe karmaşıklığı ve özgünlüğü artan projeler tasarlayabilecektir.
 • Öğrenci, araştırma araçları olarak ve tasarım fikirlerinin aktarılmasında bilgisayar destekli çizim ve tasarım araçlarını geleneksel yapım ve temsiliyet araçlarıyla beraber uygulayabilecektir.
 • Öğrenci, klasik mimarlık örneklerinin üstünde çalışarak ve tasarım projelerinin gereksinimlerinin bir parçası olarak bir yapı ile o yapının çevresel değişkenleri, konum, bağlam, ve topoğrafya arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.
 • Öğrenci, tasarım sürecinde analitik ve araştırma becerilerini uygulayabilecektir.
Tanımı İkinci mimarlık stüdyosu mimari tasarıma malzeme ve çevre üst başlığında estetik, teorik, teknik ve işlevsel açılardan odaklanır. Mekânsal organizasyon ile programın duyarlı çözümünü amaçlar. Bağlam, çevre ve malzeme bilincini ve dolayısıyla mekân bilincini geliştirmeye yönelik analitik projelerden oluşur

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalıştay Derse ve Çalıştaya Giriş, Eskiz Maket Yapımı ve Dijital Modelleme
2 Çalıştay Üç boyutlu lazer çıktı maket yapımı ve Ara Jüri
3 Çalıştay Üç boyutlu lazer çıktı maket yapımı ve Ara Jüri
4 Proje 1 Proje 1’e Giriş, Arazi Gezisi, 1/500 Eskiz Maket Yapımı
5 Proje 1 1/200 Gelişmiş Maket Yapımı ve 1/100 ortografik çizim
6 Proje 1 Ara jüri ve 1/50 Kısmi Yapı Maketi
7 Proje 1 Revizyonlar
8 Proje 1 Proje 1 Final Jurisi
9 Proje 2 Proje 2’ye Giriş, 1/500 Yerleşim Planı ve Kesiti ve Bağlam Sunumu
10 Proje 2 1/200 Eskiz Maket Yapımı
11 Proje 2 Bina Program Analizi ve Balon Diyagram
12 Proje 2 Proje 2 Ara Jüri ve 1/200 Gelişmiş Maket Yapımı
13 Proje 2 1/200 ortografik çizim
14 Proje 2 Perspektif Sunumu ve çizimi, 1/100 ortografik çizim
15 Proje 2 Final sunum hazırlıkları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Zorunlu okuma materyali:

 • Neufert, E., Architects’ Data, Oxford, Blackwell Publishing, 1983.
 • Tutt, P. and D. Adler, eds., New Metric Handbook, Butterworth Architecture, London and others, 1988.
Diğer Kaynaklar

Önerilen referans materyal:

 • Ching, F.D.K., Architecture: Form, Space, and Order, John Wiley & Sons, New York, 1996
 • Ching, F.D.K., Design Drawing, John Wiley & Sons Inc, NY, 1998
 • Criss B Mills, Designing with Models, John Wiley & Sons Inc, NY, 2000
 • Crower, N. & Laseau, P., Visual Notes for Architects & Designers, John Wiley & Sons Inc, NY, 1984
 • Bayram, A., Dictionary of Technical Terms: English-Turkish, Turkish-English, Fono, Istanbul, 1998.
 • Ching, F.D.K., Architectural Graphics, John Wiley & Sons, New York, 2003.
 • Ching, F.D.K., A Visual Dictionary of Architecture, John Wiley & Sons, New York, 1995.
 • Öke, A., A Short Thesaurus and Vocabulary of Architectural Terms for Design Studio, Literatur, 2005.
 • Porter, T., Archispeak: An Illustrated Guide to Architectural Terms, Spon Press, London, New York, 2006.
 • Von Meiss, P., Elements of Architecture: From Form to Place, Chapman & Hall, London, 1992.
 • Rawson, P., Design, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
 • Zell, M., The Architectural Drawing Course, London, Thames & Hudson, 2008
 • Block, J, Creation in Space—a course in the fundamentals of architecture, Dubuque, Kendall/Hunt, 2000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
1
15
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
1
16
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest