ARCH 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlığa Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 102
Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin mimarlığa bir tasarım alanı, disiplin ve meslek olarak aşina olmalarınısağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Mimari tasarımın temel elaman ve prensiplerini açıklamada kullanılan zamansız bir tasarım dağarcığıgeliştirecek,
 • Mimari emsalleri yeni bağlantılar, ilişkiler ve anlam dereceleri kurmak için analiz edebilecek,
 • Tasarım prosedür ve süreçlerini anlamak için konsept ve prensipleri tartışabilecek,
 • Birlikte çalışma, konuşmave yazma üzerinden fikir alışverişinde bulunabilecek
 • Mimarlık prensiplerini anlayabilmek için yapılı çevredeki genişkapsamda örnekleri değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders Mimarlığa, kapsamına, bileşenlerine, temel meselelerine, (doğal ve yapılı) bağlamıyla olan ilişkisine ve mimarlığın ve yapılı çevrenin nasıl deneyimleneceğine bir giriş sağlamayı amaçlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı
2 ARCH 101 dersinin temalarının ve kavramlarının değerlendirilmesi
3 Mimaride Temsil Okumalar
4 Mimaride Temsil Okumalar
5 Teknik Gezi
6 Çağdaş Mimaride Form
7 Çağdaş Mimaride Form Ödev I Teslimi Okumalar
8 Teknik Gezi Okumalar
9 Mimaride Alternatif Pratikler Ödev II Teslimi Okumalar
10 Mimaride Alternatif Pratikler Okumalar
11 Teknik Gezi
12 Konuk Konuşmacı Ödev III Teslimi Okumalar
13 Konuk Konuşmacı Okumalar
14 Kolokyum
15 Dersin Genel Değerlendirmesi
16 Final Sınav

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar
 • Francis Ching. Architecture, Form, Space and Order. New York: Van Nostrand Reinhold, 1996.
 • Donis A. Dondis, A Primer of Visual Literacy, Cambridge, USA: The MIT Press, 1973.
 • Kenneth Frampton. Modern Architecture – A Critical History. Oxford, UK: Oxford University Press, 1980.
 • Kevin Lynch. The Image of the City- MIT Press, Boston, MA, USA, 1960.
 • Hazel Conway and Rowan Roenisch, Understanding Architecture: AnIntroduction to Architecture and Architectural History, London: Taylor & Francis, 1994.
 • Leland M. Roth, Understanding Architecture: Elements, History, Meaning, Boulder, USA: Westview Press, 2007.
 • Mark Karlen, Rob Fleming, Space Planning Basics, Wiley and Sons, 2016
 • Neufert, E., Architects’ Data, Oxford, Blackwell Publishing, 1983

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
101

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest