ARCH 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlığa Giriş I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 101
Güz
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mimarlık disiplinine genel bir bakış açısı sağlamak: tarihine, teorilerine, metodolojilerine; düşünme ve çalışma tarzına.Mimarlık ve tasarım kültürüne ait konseptlere, teorilere ve pratiklere dair bir kavrayışgeliştirmek için temel oluşturmak; yapılı çevrenin tasarımınave üretimine ilişkin çok boyutlu bir okuma becerisi geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimarlık ve Tasarım kültürüne temel oluşturan konsept, teori vepratikleri farklı ölçekler üzerinden tartışabilme becerisine sahip olacaktır
  • Öğrenci, analog teknikleri kullanarak formu anlatabilecektir.Mimari kültüreait gözlem, analiz ve kritik becerilerinin tasarım süreçlerinde nasıl rol oynadığına dair anlayışgeliştirebilecektir.
  • Mimari tasarım üretimine ait sosyal, kültürel ve materyal mekanizmalarıtanımlayabilecektir.
  • Mimarlık kültürünün çok disiplinli yapısını eleştirel bir yaklaşımla tartışabilecektir.
  • Mimarlık üretimine ait farklı tasarım temsil biçimlerini eleştirel bir bakışlakarşılaştırabilecek ve sınıflandırabilecektir.
Tanımı Bu ders mimarlık disiplini ve içeriksel biçimlenmesine bir giriştir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 Neden buradayız? Mimarlık nedir? Mimar kimdir? Wilkinson, C. (2000) The New Professionalism in the Renaissance. In The Architect, (ed. Spiro Kostof), p.124-160
3 Mimar’ın Eğitimi Cuff, D (1992) Architecture; The Story ofPractice.MIT Press. (Chapter 4; The making ofan architect)
4 Mimarlık ve Tasarım Kültürü Lawson, B. (1997). How designers think: The design process demystified. Oxford: Architectural Press.
5 Mimarlık, Kültür,ve Gündelik Pratikler Le Corbusier.Towards a New Architecture. New York: Dover Publication, 1986.
6 Ara sınav
7 İmgelem ve Tasarım Cross, N. (2007). Designerly Ways ofKnowing. Berlin: Verlag (p.54-58, The role of sketching in design)
8 Tasarım Araçlarıve Temsil Yaneva, A. (2009) Made by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design. 1st ed. Rotterdam: 010Publishers.
9 Mekanın Temsili Smith, K.S. (2005) Architect’s Drawings. Oxford: Architectural Press.
10 Analitik bir Araç olarak Temsil Do, E.YL. & Gross, M.D. (2001). Thinking with Diagrams in Architectural Design. Artificial Intelligence Review, 15(1), 135-149
11 Ara sınav
12 Mimarlık ve İnterdisipliner tasarım Lawson, B. (1997). How designers think: The design process demystified. Oxford: Architectural Press.
13 Mimarlık ve Kent I Kostof, Spiro. "What is a city?" in the City Shaped: Urban Patterns and Meaning Through History. London: Thames & Hudson, 1992.
14 Mimarlık ve Kent II (İzmir’de mimarlık)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
14
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
2
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest