Stajlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki stajlarin yapılması zorunludur:

2016 yazında staj yapacak öğrencilerin staj başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar Staj Kabul Formunu staj komisyonu üyelerinden birine ve kurum yetkililerine imzalatıp bölüm asistanı Ar. Gör. Ece Küreli'ye (ece.kureli@ieu.edu.tr2 kopya (1 orijinal ve 1 kopya) olarak elden teslim etmesi; zorunlu staj sigortasının yapılabilmesi için de formun 1 kopyasını Kariyer Yönlendirme Merkezi Staj Komisyonu’na iletmeleri gerekmektedir. Formun 1 kopyası da öğrenci tarafından saklanmalıdır. Staj Kabul Formu teslimi sırasında her öğrenciye staj takibini sağlamak ve staj raporu cilt kapağında belirtilmek üzere bir kod numarası verilir.

Staj Komisyonu Üyeleri:

Ofis saatleri: Çarşamba 13:00-16:00

Ofis saatleri: Cuma 9.00-12:00

Ofis saatleri: Randevu ile

Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması gerekmektedir:

IEU Staj Kılavuzu

Mimarlık Bölümü’ne ilişkin staj raporları her üç staj için de  (ST100, ST200, ST300) A4 boyutunda Ingilizce olarak hazırlanır ve stajın bitmesini takiben en geç 1 hafta içinde bölüm staj komisyonuna teslim edilir. Stajların başarılı sayılabilmesi için rapor yazılırken IEU Staj Kılavuzu’nda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

IEU Staj Kılavuzunun ekinde de mevcut olan ilgili formların pdf dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Staj Kabul Formu

Stajyer Değerlendirme Formu

Staj Yeri Değerlendirme Formu

Staj Raporu Kontrol Listesi
 

Önemli Notlar: