TÜM HABERLER


GÖREVİMİZ MARS 2024 ATÖLYE SERGİSİ AÇILDI
GÖREVİMİZ MARS 2024 ATÖLYE SERGİSİ AÇILDI

Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencilerine yönelik “Görevimiz Mars 2024” çalıştayı Yrd. Doç. Dr. Burkay Pasin, Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, Öğr. Gör. Hugh Clarke, Öğr. Gör. Özgür Genca, Öğr. Gör. Ayşe Bozkurt Karal, Öğr. Gör. Filiz Keyder Özkan ve Öğr. Gör. Lale Başarır yürütücülüğünde 14 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Çalıştaya Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Serdar Bayari Mars’ın coğrafyası ve iklimi üzerine verdiği kapsamlı seminerle kuramsal olarak; Yüksek Mimar Müge Halıcı da dijital tasarım yöntemleri konusundaki eğitimleriyle teknik olarak destekte bulundular. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun katılımları ile atölye çalışmasının ürünleri D Blok Çok Amaçlı Salonda sergiye açıldı. 


GÖREVİMİZ MARS 2024 ATÖLYE ÇALIŞMASI
GÖREVİMİZ MARS 2024 ATÖLYE ÇALIŞMASI

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencileri 2016-2017 Bahar dönemine 2 haftalık bir atölye çalışması ile başlayacaklar. Atölye kapsamında öğrenciler Mars’a yerleşecek ilk koloniciler için yaşam alanı olarak işlev görecek biyomimetik strüktürel bir organizma tasarlayacaklar. Yaşam alan(lar)ı gezegenin coğrafi ve iklimsel koşullarına göre düşünülecek ve yeme, uyuma gibi temel insani ihtiyaçlar yeniden değerlendirilecektir. Atölye kapsamında Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Bayari Mars gezegenin jeolojik, coğrafi, ve iklimsel verileri hakkında bir seminer verecek. 


SALT GALATA İEÜ MİMARLIK 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
SALT GALATA İEÜ MİMARLIK 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI

Mimarinin dünyamızı şekillendiren çeşitli dinamiklerin –teknolojik, politik, estetik, sosyal, vb.- üzerine katkısının tartışıldığı eleştirel bir araştırma ortamı olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf stüdyosu ARCH 401 kapsamında çoklu sistem ve aktörlerin etkileşim içine girdiği durum veya alanı ifade eden “flow” teması altında stüdyo projeleri SALT Galata tarafından ev sahipliği yapılan bir açık forumda tartışılmıştır. 


İEÜArch@Salt:flow
İEÜArch@Salt:flow

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4. Sınıf Mimari Tasarım Stüdyosu (ARCH 401) kapsamında, 2016 Güz döneminde izlenen eğitim yaklaşımlarını ve farklı stüdyo sistemlerini tartışmaya açtığımız İEÜArch@Salt etkinliğinin ikincisi organize ediliyor. Bu etkinlikte, "Flow" üst temasından hareketle ARCH 401 dersine yön vermiş olan kavramları, yaklaşımları sorgulamak istenmektedir.



TRANS_ARCH_EDU PANEL SERİSİNİN ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ
TRANS_ARCH_EDU PANEL SERİSİNİN ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ

“Trans_Arch_Edu” panel serilerinin İEÜ Mimarlık bölümü tarafından düzenlenen üçüncü toplantısı Aalto Üniversitesi’nden Toni Kotnik, TU Delft Üniversitesi’nden Nimsih Biloria, ve AHO-Oslo School of Architecture and Design öğretim üyeleri Michael Hensel ve Defne Sunguroğlu-Hensel’in katılımlarıyla 17 Mayıs’ta gerçekleşti.


TRANS_ARCH_EDU PANEL SERİSİ DEVAM EDİYOR
TRANS_ARCH_EDU PANEL SERİSİ DEVAM EDİYOR

Mimarlık Bölümü Trans_Arch_Edu panel serisinin üçüncü toplantısını 17 Mayıs 2016 günü Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirecek.


İEÜ MİMARLIK @SALT GALATA: INTERFACE
İEÜ MİMARLIK @SALT GALATA: INTERFACE

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4. Sınıf Mimari Tasarım Stüdyosu mimarinin dünyamızı şekillendiren çeşitli dinamiklerin –teknolojik, politik, estetik, sosyal, vb.- üzerine katkısının tartışıldığı eleştirel bir laboratuvar ortamıdır. Bu senenin keşif dizisi, çoklu sistem ve aktörlerin etkileşim içine girdiği yüzey veya etki alanının ifade eden “ara yüz” teması altında toplanmıştır. Buna uygun olarak, stüdyonun bu sorgulamada geldiği mevcut durum SALT Galata tarafından ev sahipliği yapılan bir açık forumda tartışılacak ve müzakere edilecektir.

Etkinlik 18 Aralık 2015’te gerçekleştirilecektir.


TRANS_ARCH_EDU_02 PANELİ İEÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ'NDE
TRANS_ARCH_EDU_02 PANELİ İEÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ'NDE

16 Aralık 2015 Çarşamba günü ikincisi düzenlenecek olan "Mimarlık Eğitiminin Dönüşümü Paneli" İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde.


GELECEK DOSTU İZMİR: ONE PLANET LIVING ATÖLYE ÇALIŞMASI
GELECEK DOSTU İZMİR: ONE PLANET LIVING ATÖLYE ÇALIŞMASI

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü “Gelecek Dostu İzmir” teması altında sürüdürlebilir bir gelecek yaratmayı hedefleyen “One Planet Living” konseptli bir atöyle çalışması düzenledi.