GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

Duyurular


 

 

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 101 Mimarlığa Giriş I 1 2 2 4
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
FFD 101 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 1 1 8 5 8
FFD 111 Çizim ve Reprezantasyon 0 4 2 4
FFD 121 Sanat ve Tasarım Tarihi 1 2 0 2 2
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 102 Mimarlığa Giriş II 2 0 2 4
ARCH 104 Mimari Araştırma ve İletişim 1 2 2 3
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
FFD 102 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2 1 8 5 8
FFD 104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 2 2 3 3
POOL 001 GED - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 3 0 3 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 201 Mimari Tasarım I 1 8 5 8
ARCH 203 Mimarlık Tarihleri ve Kuramları I 3 0 3 4
ARCH 205 Statik ve Mukavemet 2 2 3 4
ARCH 207 Mimari Yapı ve Malzemeler I 1 4 3 5
FFD 201 Bilgisayar Destekli Mimari Grafikler 0 4 2 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 202 Mimari Tasarım II 1 8 5 8
ARCH 204 Mimarlık Tarihleri ve Kuramları II 3 0 3 4
ARCH 206 Dinamik ve Yapısal Analiz 2 2 3 4
ARCH 208 Mimari Yapı ve Malzemeler II 1 4 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
ST 102 Staj (2 hafta) 0 0 0 2
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 301 Mimari Tasarım III 1 8 5 9
ARCH 303 Bina Yapım Projesi 1 4 3 5
ARCH 305 Mimarlık için Çevresel Kontrol Sistemleri 2 2 3 4
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ST 204 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 302 Mimari Tasarım IV 1 8 5 9
ARCH 308 Kentsel Mimarlık 1 2 2 4
ARCH 342 Bina Yapım Projesi II 1 4 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 401 Mimari Tasarım V 1 8 5 9
ARCH 451 Mimarlıkta Uygulamalı Atölye Çalışması I 2 0 2 1
ARCH 495 Mimari Pratiğinde Etik ve Sosyal Sorumluluk 2 2 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 498 On kosul Bitirme Projesi 1 8 5 10
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 4
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 300 Sinemada Mimarlık 3 0 3 4
ARCH 304 Yapı Tasarımı 2 2 3 4
ARCH 306 Yapım İşletmesi 3 0 3 4
ARCH 318 Mimari Programlama ve Mekansal Planlama 3 0 3 4
ARCH 320 Mimari Tasarımda İleri Strüktürel Detaylar 3 0 3 4
ARCH 322 İşlemsel Tasarıma Giriş 2 2 3 4
ARCH 324 Türkiye'de Modern Mimarlık Kültürü 3 0 3 4
ARCH 326 Mimari Geometri 1 3 3 4
ARCH 328 Doğa ile Tasarım: Mimari Tasarımda Biyomimikri 2 2 3 4
ARCH 330 Yapı Strüktürlerinde Örnek Çalışmalar 3 0 3 4
ARCH 332 Mimarlık ve Ütopyacı İmgelem 3 0 3 4
ARCH 334 Bakmak, Düşünmek ve Çizmek 1 4 3 4
ARCH 336 Mimari Yarışmalar 1 4 3 4
ARCH 338 Mimari Tasarımda Gelecek Öngörüleri 2 2 3 4
ARCH 340 Mimari Temsiliyetin Kuramsal Temelleri 3 0 3 4
ARCH 350 Görsellik ve Mimarlık 3 0 3 4
ARCH 360 Yapı Örtü Sistemleri 3 0 3 4
ARCH 370 Yapılı Çevrenin Analizi 3 3 3 4
ARCH 380 Mimarlıkta Sürdürülebilirlik 3 0 3 4
ARCH 390 Gösteri Sanatları Mekanları 2 2 3 4
ARCH 403 Çağdaş Mimarlık Söylemi 3 0 3 4
ARCH 404 Portfolyo Tasarımı 2 2 3 4
ARCH 410 Sanat, Tasarım ve Kentsel Mekan 3 0 3 4
ARCH 420 Dijital Temelli Tasarım 2 2 3 4
ARCH 430 Yapı Bilgi Modellemesi 2 2 3 4
ARCH 440 Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı 3 0 3 4
ARCH 460 Kentsel Koruma Politikaları 3 0 3 4
ARCH 470 Mimaride Restorasyon ve Konservasyon 3 0 3 4
ARCH 472 Mimarlıkta İleri Araştırma ve Akademik Yazı 3 0 3 4
ARCH 480 Kentsel Tasarım İlkeleri 3 0 3 4
FFD 571 Yazınsal Mekanlar 3 0 3 7.5
IAED 460 Günümüz Peyzaj Mimarlığına Giriş 2 1 3 4
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Mimarlık Bölümü öğretim planlarında 8 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Bu derslerin;
   - 5 adeti Bölüm seçmeli dersleri arasından,
   - 3 adetinin ise Bölüm dışından alınması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

HABERLER